3D Scanner ใช้ตรวจสอบประสิทธิภาพใบพัดเรือ ที่มีคุณภาพสูงและประหยัดเวลา

3D Scanner ใช้ตรวจสอบประสิทธิภาพใบพัดเรือ ที่มีคุณภาพสูงและประหยัดเวลา

บทความนี้มุ่งเน้นไปที่โซลูชันการแสกนแบบ 3 มิติ โดยใช้ 3D Scanner สำหรับการตรวจสอบใบพัดเรือ ตามปกติแล้ว ผู้ตรวจสอบจะใช้ Pitchometer เพื่อบันทึกข้อมูลการตรวจสอบ อย่างไรก็ตาม วิธีการนี้มีข้อจำกัดที่สำคัญซึ่งทำให้กระบวนการตรวจสอบยุ่งยาก เมื่อเครื่องมือปฏิวัติวงการอย่างเครื่องสแกน 3 มิติ EinScan HX เกิดขึ้น การตรวจสอบใบพัดจึงกลายเป็นเรื่องง่ายและมีประสิทธิภาพ   ความสำคัญของการตรวจสอบใบพัด ใบพัดเป็นหัวใจของเรือที่ขับเคลื่อนการเคลื่อนที่ผ่านน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ ความไม่สมบูรณ์หรือความเสียหายต่อใบพัดอาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อความเร็ว ประสิทธิภาพการใช้เชื้อเพลิง

Read more