ขอบคุณ : มหาวิทยาลัยบูรพา คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ 3D Printer ขนาดใหญ่ Fullscale Max 660

ขอบคุณ : มหาวิทยาลัยบูรพา คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ 3D Printer ขนาดใหญ่ Fullscale Max 660

ในปัจจุบันความรู้ทางด้านภูมิสารสนเทศศาสตร์ (GIS) เป็นศาสตร์หนึ่งที่มีความสำคัญโดดเด่นเป็นอย่างมากต่อการพัฒนาประเทศ เนื่องจากความรู้ทางด้านภูมิสารสนเทศศาสตร์ เป็นการใช้ความรู้ด้านการจัดการพื้นที่ผสมผสานกับความรู้หลากหลายด้าน สามารถนำไปปรับใช้กับการจัดการบริหารประเทศในด้านต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านภัยพิบัติ ด้านการบริหารพื้นที่ในท้องถิ่น และในส่วนจำลองก็สำคัญอย่างมากเช่นกัน ต่อการศึกษาและวิจัย ทำให้ มหาวิทยาลัยบูรพา คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ เป็นต้องใช้ 3D Printer ขนาดใหญ่ที่สามารถนำมาพัฒนา และวิจัยได้ จึงได้ทำการติดต่อพวกเรา 3DD ผู้นำทางด้าน เทคโนโลยี 3มิติ ที่มีความเชี่ยวชาญด้าน Solution จึงได้นำเสนอ Fullscale max 660 เพื่อการต่อยอดการวิจัย และพัฒนาเกี่ยวกับ ภูมิศาสตร์

พวกเรา 3DD ได้ทำการจัดส่ง 3D Printer Fullscale max 660 พร้อมติดตั้งและสอนการใช้งานให้กับทางมหาวิทยาลัยบูรพา โดยทีมงานช่างมืออาชีพ

นอกจากสอนการใช้งานที่เป็นด้าน ทฤษฎี แล้วก็มีการสอนการใช้งาน เชิงปฏิบัติด้วยเช่นกัน โดยการสอนทางช่างเราได้มีการนำสื่อต่างๆของเราไปด้วยเพื่อทำการอธิบาย
และนอกกจากการ Service ด้านการจัดส่งแล้ว เรามี Service หลังบ้านที่จะคอยสนับสนุนการใช้งาน และให้คำปรึกษา โดยไม่ทิ้งให้ผู้ใช้ให้สับสนเกี่ยวกับการใช้งาน

พวกเรา 3DD Digital Fabrication ต้องขอขอบคุณ มหาวิทยาลัยบูรพา คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ ที่เลือกใช้ 3D Printer ของพวกเรา ขอบคุณครับ