Prodent Inter Dental Lab งานล้นมือตั้งแต่สั่งไป6เครื่องตอนนี้พิมพ์ไม่พอแล้ว ขอสั่ง Form3B เพิ่มอีกเครื่อง

Prodent Inter Dental Lab งานล้นมือตั้งแต่สั่งไป6เครื่องตอนนี้พิมพ์ไม่พอแล้ว ขอสั่ง Form3B เพิ่มอีกเครื่อง

Prodent Inter Dental Lab ทำเกี่ยวกับการรับทำฟันปลอม มีทั้งแบบติดแน่นและถอดออกได้
ในราคาที่สามารถจับต้องได้ และได้นำเทคโนโลยี 3D Printer เข้าสู้ธุรกิจในการทำฟันปลอม โดยการนำเครื่อง Formlabs Form3B
ที่เป็นเครื่องเฉพาะของทางการแพทย์ ที่สามารถใช้น้ำยาเรซิ่นของทางการแพทย์ได้

Form3B เป็นเครื่องสำหรับการทำสร้างโมเดลฟัน โดยเรซิ่นที่ได้รับการรับรอง และยังมีเรซิ่นให้เลือกถึง 3
Resin Dental Model(สำหรับสร้างโมเดลฟัน)
Resin Dental LT Clear(สำหรับสร้างฟันปลอม)
Resin Dental SG(สำหรับสร้างฟันปลอม)

ฟันปลอมที่ทำการพิมพ์เสร็จเรียบร้อยแล้ว
ภาพการทำฟันปลอมที่มีการตัดและแต่งเรียบร้อย ขอบคุณภาพจาก Prodent Inter Dental Lab

ทางเราได้ทำการจัดส่งให้ถึงที่ และทำการติดตั้งเป็นที่เรียบร้อย
ทั้งนี้ทาง Print3dd ต้องขอขอบคุณ Prodent Inter Dental Lab ที่คอยให้การสนับสนุนพวกเรา ขอบคุณครับ