ขอขอบคุณ บริษัท โกลด์ ฟิลด์ รีไฟเนอรี จำกัด
ที่อุดหนุนเครื่องสแกนสามมิติ ไปใช้ในการพัฒนาสินค้าเครื่องประดับทองคำ

เครื่องสแกนสามมิติ: Einscan Pro+

logo-gf_1 โกลด์ฟิวด_170906_0003 โกลด์ฟิวด_170906_0002 โกลด์ฟิวด_170906_0001

 

Tagged with →  
Share →