ขอขอบคุณ บริษัท ธัญญ่าแจ่มจ้า จำกัด
ที่อุดหนุนเครื่องพิมพ์สามมิติ Form2 ครบชุดไปใช้ในการผลิตป้ายโฆษณาให้มีคุณภาพดียิ่่งขึ้น

3D Printer: Form2Form CureForm Wash

Tagged with →  
Share →