ทำไมอุตสาหกรรมถึงควรใช้ 3D Scanner

ทำไมอุตสาหกรรมถึงควรใช้ 3D Scanner

3D Scanner ถือเป็นเครื่องมือวัดชนิดหนี่ง เป็นการเก็บไฟล์ในรูปแบบ 3มิติ มีความกว้างxยาวxลึก ต่างจากการวัดด้วยสายวัด, การถ่ายรูป, เลเซอร์วัดระยะ, มีมุมมองในระนาบ 2มิติ XY โดย 3D Scanner เก็บข้อมูลในแกน x,y,z สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้หลากหลาย ทั้งในแง่การศิลปกรรม, วิศวกรรม, สถาปัตยกรรม, แพทย์ศาสตร์, ทันตกกรม โดยหมวดที่ใช้กันเยอะที่สุด คือ Reverse Engineer วิศวกรรมย้อนรอย มีชิ้นงานแล้วนำไปสแกนเพื่อกลับเป็นไฟล์ CAD 3D เพื่อสามารถสร้างซ้ำหรือดัดแปลงได้ เช่น สแกนรถยนต์คลาสิก เอาไฟล์ที่ได้ไปสร้างชิ้นส่วนนั้นๆแบบถูกต้องถูกสัดส่วนเลย หรือ เอาไปแต่งเติม ลดทอนก็ได้

ประโยชน์ของเครื่องสแกน 3 มิติ
การสร้างไฟล์ 3มิติ การจะได้มาซึ่งไฟล์ 3มิติ สามารถทำได้ 2วิธีหลักๆด้วยกัน คือ เขียน 3Dขึ้นมาใหม่ และ การสแกน 3มิติ ไฟล์ที่ได้จากเครื่องสแกน 3 มิติ สามารถนำไปใช้งานต่อได้หลากหลาย สามารถนำไปพิมพ์ได้ทันทีด้วย เครื่องพิพม์ 3 มิติ โดยสามารถย่อ ขยายโมเดลได้ตามต้องการ 3D Files สามารถนำไปวาดต่อเป็น CAD หรือที่นิยมเรียกว่า Reverse Engineer ช่วยในทางการแพทย์อย่างทันตกรรม หรือจะสร้างเกมส์ สร้างหนัง แสดงตัวอย่างสินค้าเพื่อการโฆษณา เป็นต้น

โลกทุกวันนี้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ทุกคนจะพบว่าประสบการณ์ที่สะสมมายาวนานอาจไม่สามารถนำมาปรับใช้ได้เหมือนก่อน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เข้ามามีบทบาทต่อชีวิต ทำให้ผู้ประกอบการหรือนักธุรกิจต้องปรับตัวให้ทันกับยุคสมัย จึงจะสามารถอยู่รอดได้ในโลกยุคนี้ได้

การตรวจวัดในงานอุตสาหกรรมยุคแรกๆ จะใช้วิธีการวัดโดยยึดสัญลักษณ์ GD&T (Geometric Dimensioning & Tolerancing) การควบคุมรูปร่าง และตำแหน่งของชิ้นงานตามหลักเรขาคณิตด้วยค่าความคลาดเคลื่อน จนมาถึงการใช้เครื่องจักรเข้ามาช่วยในการตรวจวัด ไม่ว่าจะเป็นเครื่องสแกนเลเซอร์ (Laser Scanners) เครื่องสแกนแสง (Light Scanners) เครื่องวัดพิกัด (CMM) และเครื่องสแกน CT อุตสาหกรรม (Industrial CT scanners)

 

เรามาดูว่าทำไมอุตสาหกรรมของคุณควรใช้ 3D Scanner

หมดยุคค่อยเป็นค่อยไป ต้องปรับให้ทันโลก

การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของโลกยุคปัจจุบัน เกิดจากปัจจัยรอบด้าน ธุรกิจหรือกระบวนการทำงานแบบเดิมอาจไม่ตอบโจทย์อีกต่อไป หากไม่สามารถปรับตัวให้ทันเราอาจถูกทิ้งไว้เบื้องหลัง

ข้อดีของการเปลี่ยนแปลงในยุคนี้คือเทคโนโลยีใหม่ก็พัฒนาไปอย่างรวดเร็วเช่นเดียวกัน ซึ่งสามารถตอบโจทย์ความต้องการเข้าเรามากขึ้น เทคโนโลยี 3D Scanning ก็เป็นหนึ่งในเทคโนโลยีที่มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง รองรับทั้งงาน Reverse Engineering และงาน Inspection สำหรับใช้ในงาน Casting, Sheet Metal Forming, Plastic Injection Molding และครอบคลุมงานอื่นๆ ที่หลากหลาย ด้วยคุณสมบัติความรวดเร็ว และแม่นยำ เหมาะกับงานที่ซับซ้อน และความละเอียดที่สูงระดับอุตสาหกรรม สร้างความแตกต่างให้กับธุรกิจของลูกค้า

 

กระบวนการล่าช้า คู่แข่งล้ำหน้า การแข่งขันรุนแรงในตลาด
ความชำนาญในกระบวนการทำงานแบบเดิมอาจไม่สามารถทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดดได้ ความชำนาญช่วยเพิ่มความรวดเร็ว และความถูกต้องแม่นยำ ได้ในระดับหนึ่ง แต่หากจะมองเทียบกับคู่แข่งที่ใช้เทคโนโลยีแบบอัตโนมัติเข้ามาช่วย เราอาจถูกทิ้งห่างอย่างที่เราคาดไม่ถึงก็เป็นไปได้
นอกจากเทคโนโลยี 3D Scanner จะช่วยให้การทำงานเร็วขึ้นแล้ว ยังสามารถเพิ่มศักยภาพ ช่วยยกระดับสู่การทำงานแบบอัตโนมัติ ไม่พึ่งพาบุคคลากรที่มีประสบการณ์มากจนเกิดไป อาศัยการทำงานตามที่เราโปรแกรมไว้ก็สามารถทำให้เกิดผลลัพธ์ที่แม่นยำตรงตามความต้องการของเราเช่นเดียวกัน ส่งผลให้กระบวนการทำงานของเราก้าวล้ำคู่แข่ง

 

หาลูกค้ายากขึ้น เมื่อความต้องการในตลาดหลากหลายกว่าเดิม
ลูกค้าเริ่มมีความต้องการที่หลากหลายมากขึ้น พร้อมกับเวลาที่บีบให้น้อยลง จนบางครั้งการทำงานแบบเดิมของเราไม่ตอบโจทย์ ทำให้ลูกค้าต้องเริ่มมองหาผู้ผลิตเจ้าใหม่ ส่งผลให้เราเสียโอกาสไปอย่างน่าเสียดายด้วยปัจจัยของความรวดเร็ว ความยืดหยุ่นต่อการปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตตามความต้องการของลูกค้า รวมถึงการควบคุมต้นทุนต่อการผลิตที่ลดลง ส่งผลให้เทคโนโลยี 3D Scanner จึงมีความจำเป็นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ต่อการผลิตยุคใหม่ ที่จะเข้ามาเสริม โดยเฉพาะการผลิตแบบ Mass Customization ในอนาคต

 

สุดท้ายนี้ทาง3DD เชื่อว่าเทคโนโลยี 3D Scanner จะช่วยเสริมความเร็วในงานตรวจวัดคุณภาพ ซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญของนวัตกรรมเพื่อพลิกโฉมการตรวจวัดคุณภาพในประเทศ โดยทาง3DD ได้จัดจำหน่ายเครื่องพิมพ์ 3 มิติ และเครื่องสแกนเนอร์ ที่สามารถรองรับความต้องการและเหมาะสมกับการใช้งานของลูกค้าในทุกอุตสาหกรรม