ลูกค้า : ADDA Footware

ลูกค้า : ADDA Footware

ขอขอบคุณ ADDA Footware
ที่อุดหนุนเครื่อง 3D Scanner EinScanPro. 3D Printer FullScale Max300 ไปใช้ในการออกแบบร้องเท้า รุ่นดีๆสวยๆต่อไปครับ
3D Printer : FullScale Max300
3D Scanner : EinScan Pro

Untitled-1 copy40 copy

45 copy

Adda_170328_0002 copy

Adda_170328_0005 copy