ลูกค้า: นวโลหะอุตสาหกรรม (AISIN)

ลูกค้า: นวโลหะอุตสาหกรรม (AISIN)

ขอขอบคุณ บริษัทนวโลหะอุตสาหกรรม จำกัด
ที่อุดหนุนเครื่องพิมพ์สามมิติ Flashforge Guider II, MiiCraft 125, และ HP 3D Structured Light Scanner Pro S3 รวมจำนวน 3 เครื่องเพื่อใช้ในการพัฒนาสินที่มีคุณภาพต่อไป

3D Printer : Flashforge Guider IIMiiCraft 125

3D Scanner: HP 3D Structured Light Scanner Pro S3

Logo1

 

นวโลหะ_170726_0002

นวโลหะ_170726_0006

นวโลหะ_170726_0012

 

นวโลหะ_170726_0017