ลูกค้า: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลูกค้า: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ขอขอบคุณ  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ที่อุดหนุนเครื่องพิมพ์สามมิติ Flashforge Dreamer ไปใช้ในการเรียนการสอน

3D Printer : Flashforge Dreamer

ku logo2เกษตร บางเขน_170801_0004 เกษตร บางเขน_170801_0006 เกษตร บางเขน_170801_0007 เกษตร บางเขน_170801_0001