Brick Filament (LayBrick) หรือ พลาสติกผิวสัมผัสคล้ายหิน เกิดจากส่วนผสมของ พลาสติก และ หินปูน ใช้กับเครื่องพิมพ์ 3 มิติ หรือ 3D printer เหมาะสำหรับงานทางสถาปัตย์เนื่องจากให้ความรู้สึกใกล้เครื่องกับปูนหรืออาคารก่อสร้าง สามารถทาสีได้ได้

laybrick-3d-printing-filament-4

dsc_02671

คุณสมบัติ

  • ผิวสัมผัสสามารถปรับแต่งได้ ให้เรียบหรือหยาบ
  • อุณหภูมิ 165-190 องศา จะได้ผิวสัมผัสเรียบเนียน อุณหภูมิ 210 องศาจะได้ผิวสัมผัสหยาบ(ต้องทำให้เย็นตัวอย่างรวดเร็ว)
  • ทนอุณหภมิที่ 70 องศา (Glass Transition)
  • ไม่ค่อยหดตัวขณะพิมพ์ ไม่จำเป็นต้องใช้ Heated Bed
  • ผสมจากวัสดุธรรมชาติคือหินปูน หรือ ทรายละเอียด
  • Layer ความมีความหนาต้องแต่ 0.1 มม. ถึง 0.4 มม.Set featured image
  • ควรใช้เวลาปล่อยให้แห้ง 2-3 ชั่วโมง(ไม่ควรเคลือนที่ หรือ จับ)
  • แตกหักค่อนข้างง่าย