Flashforge Guider 2 ช่วยผลิตแว่นนิรภัยสู้ COVID-19

Flashforge Guider 2 ช่วยผลิตแว่นนิรภัยสู้ COVID-19

โรงงานผู้ผลิตอุปกรณ์ความปลอดภัยส่วนบุคคลแห่งหนึ่งที่ไม่เปิดเผยชื่อ ในเมืองจินหัว มณฑลเจ้อเจียง ประเทศจีน ได้ใช้เครื่องพิมพ์สามมิติ Flashforge Guider 2 จำนวน 200 เครื่องมาใช้ในการผลิตแว่นครอบตานิรภัย ซึ่งผลิตได้ถึงวันละ 2,000 อันเลยทีเดียว ทั้งนี้ก็เพื่อป้อนให้แก่บุคลากรหน้างานที่ทำหน้าที่ต่อสู้กับเชื้อไวรัส โควิด-19 ในสถานการณ์ที่อุปกรณ์เหล่านี้ขาดแคลนอย่างหนัก

“แว่นครอบตานิรภัยจากเครื่องพิมพ์สามมิตินี้ใช้เวลาในการออกแบบน้อย และปริมาณการผลิตก็สามารถปรับเปลี่ยนได้ง่ายกว่าการผลิตแบบเดิม”

นับแต่เกิดการระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 ผู้ผลิตทั้งหลายในประเทศจีนได้รวมตัวกันเพื่อต่อสู้กับเชื้อโรคนี้ ไม่ว่าจะชุดป้องกันเชื้อโรค หน้ากาก หรือแม้แต่แว่นนิรภัย เป็นสิ่งที่ต้องการมากที่สุด และมีความขาดแคลนอย่างยิ่งสำหรับเจ้าหน้าที่ทางด้านการแพทย์ โดยเฉพาะแว่นครอบตานิรภัยที่ปรกติจะมีกำลังการผลิตน้อย การเพิ่มกำลังการผลิตก็ทำได้ยาก แต่กลับมีความต้องการสูงในช่วงนี้ 

ความท้าทายในวิกฤตนี้คือทีมงานวิจัยจะต้องออกแบบ พัฒนา และผลิตแว่นครอบตานิรภัยออกมาใช้งานให้ได้ภายใน 153 ชั่วโมง ซึ่งแว่นครอบตานิรภัยที่ผลิตออกมามีน้ำหนักที่เบากว่า สวมใส่ง่ายกว่า และป้องกันการเกิดฝ้าได้ยาวนาน

โรงงานผู้ผลิตได้ทำการเปรียบเทียบเครื่องพิมพ์สามมิติเพื่อเลือกเครื่องที่จะนำมาใช้ในการผลิต ทั้งในด้านขนาดที่ใหญ่ ความเสถียรในการพิมพ์ และความเที่ยงตรงของขนาดงาน เป็นปัจจัยสำคัญในการเลือกเครื่องพิมพ์ สุดท้ายก็ได้เลือกเครื่องพิมพ์สามมิติ Flashforge Guider 2 จำนวน 200 เครื่อง นำมาใช้ในการผลิต มันดูน่าประทับใจมากที่เห็นเครื่องพิมพ์ทั้ง 200 เครื่องทำงานไปพร้อมๆ กัน

ในระหว่างที่บทความนี้ถูกเผยแพร่ แว่นครอบตานิรภัยจำนวนกว่า 5,000 อันได้ถูกส่งไปยังโรงพยาบาลต่าง ๆ ผ่านการบริจาค ทั้งหมดนี้น่าจะช่วยลดการขาดแคลนอุปกรณ์ความปลอดภัยลงได้ ในอนาคตอันใกล้ผู้ผลิตตั้งใจจะขยายกำลังการผลิตออกไปอีกจนถึง 10,000 อันต่อวัน