Einscan Pro 2X เปิดตัวโหมด High Detail Features ใน Handle HD Scan

Einscan Pro 2X เปิดตัวโหมด High Detail Features ใน Handle HD Scan

เมื่อเร็วๆ นี้ได้มีการเปิดตัวคุณสมบัติใหม่โหมดรายละเอียดสูง (High Detail) สำหรับ Einchin Scan Pro 2X 2020 โหมดการทำงานใหม่นี้สามารถใช้ได้ในโหมด Handle HD Scan เพื่อดึงรายละเอียดสูงสุดเท่าที่จะเป็นไปได้ของวัตถุที่จะสแกน

หน้าต่างฟั่งก์ขั่นที่เพิ่มมาใหม่

เมื่อเปรียบเทียบโหมดรายละเอียดสูง (Hight Detail mode) โหมดนี้จะเก็บรายละเอียดที่ได้จะสูงขึ้น คุณภาพข้อมูลสูงขึ้น และการสแกนจับรายละเอียดวัตถุต่างๆ ได้ดีเพิ่มขึ้น
แต่พื้นที่การสแกนจะลดลงเหลือประมาณครึ่งหนึ่ง เมื่อเทียบกับโหมดแสกนแบบคลาสสิก (Classic scan mode)


คุณภาพของข้อมูล (Data Quality) ด้วยระยะห่างที่จุดเดียวกัน และที่ความละเอียดเดียวกัน (Resolution) คุณภาพของข้อมูลจะสูงกว่าโหมดสแกนแบบคลาสสิก (Classic scan mode)
เปรียบเทียบความแตกต่าง ภายในระยะสแกนเดียวกัน ในโหมดสแกนแบบคลาสสิก (Classic scan mode) คุณภาพของข้อมูลค่อนข้างหยาบ แต่ในโหมดรายละเอียดสูง (Hight Detail mode) จะสามารถรับรายละเอียดได้รวดเร็ว และหนาแน่นขึ้น

Normal scan mode
High Detail scan mode

ระยะการสแกน (Scan Range) การสแกนในช่วงพื้นที่สีเขียว หมายถึงช่วงข้อมูลที่ได้มาจากสแกนครั้งเดียว

Scan range in green area
Scan range in green area
Example object for scan test
เปรียบเทียบการสแกนระหว่าง Classic Mode และ High Detail mode ใน Handle mode

ข้อแนะนำควรรู้เบื้องต้นสำหรับการสแกนในโหมด Handle HD scan
1. เมื่อสแกนวัตถุขนาดใหญ่ และต้องเก็บรายละเอียดสูง การสแกนอาจจะต้องทำมากกว่า 1 ไฟล์ หลังจากนั้นค่อยนำมารวมกัน
2. สามารถสแกนวัตถุขนาดเล็กถึงขนาดกลางได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดในโหมด Fixed scan แต่ในโหมด Handle HD scan จะสแกนวัตถุขนาดเล็กได้ยาก
3. สำหรับการสแกนวัตถุขนาดใหญ่หากไม่จำเป็นไม่แนะนำให้ใช้โหมดรายละเอียดสูง (High Detail mode) เนื่องจากช่วงการสแกนเล็กกว่า ใช้เวลาการสแกนนานกว่า และไฟล์ข้อมูลที่จะใหญ่ขึ้น ส่งผลทำให้การประมวล ผลของคอมพิวเตอร์สูงอาจทำให้ซอฟต์แวร์ขัดข้องได้
4. สำหรับการสแกนวัตถุที่มีผิวเรียบ หรือโค้งขนาดใหญ่ ในระยะการสแกนจะได้ค่อนข้างเล็ก จะมีความไวต่อพื้นที่ผิวน้อย แนะนำให้เริ่มการสแกนในโหมดคลาสสิก (Classic scan mode) และหลังจากนั้น สแกนพื้นที่ต่อใน โหมดรายละเอียดสูง (High Detail mode) ไฟล์ในโหมดการสแกนทั้งสอง สามารถมารวมกันหรือเชื่อมต่อพื้นผิวกันได้

แหล่งที่มา Shining 3D