ศัลยกรรมการแพทย์กับ 3D Scanner ช่วยอะไรได้บ้าง

ศัลยกรรมการแพทย์กับ 3D Scanner ช่วยอะไรได้บ้าง

สำหรับบางท่านอาจจะคิดว่า 3D Scanner นั้นใช้งานในสแกนที่เกี่ยวข้อกับ วิศวกรรม , รูปลักษณ์ , หรือ สถาปัตยกรรมเป็นหลัก แต่แท้จริงแล้วนั้น 3D Scanner สามารถใช้งานได้ไปจนถึง

การแพทย์เฉพาะทางบางกรณี งานวิจัยต่างๆ ยกตัวอย่างเฉพาะสำหรับบทความนี้คือการใช้ 3D Scanner : EinScan Pro2X 2020 กับการคำนวณในส่วนใบหน้า

เรามาดูกันว่าสามารถประยุกต์ใช้ได้อย่างไรกับงานเฉพาะทางแบบนี้

 

  • ทำการสแกนใบหน้าของคนไข้ที่ต้องการเพื่อนำไฟล์ไปประมวลผลทางสถิติในขั้นตอนต่อไป ในขั้นตอนนี้เพียงแค่ทำการสแกนจากคนไข้จริงในเฉพาะส่วนที่ต้องการโดยในรูปภาพตัวอย่างจะเป็นการสแกน เพื่อเก็บไฟล์นามสกุล .obj ไฟล์ที่จะได้จะมีสีออกมาด้วย โดยอุกรณ์ที่ใช้คือเครื่อง 3D Scanner : EinScan Pro2X 2020 และอุปกรณ์เก็บสีเพิ่มเติมคือ Color Pack for EinScan Pro Series

  • รูปภาพที่ได้จากเครื่อง 3D Scanner และ Polygon File สีขาวดังภาพ แสดงให้เห็นถึงความแตกต่างของใบหูที่ไม่เหมือนกัน ดังภาพเคลื่อนไหวจะสังเกตุเห็นได้ว่าไฟล์ 3D ที่ได้ออกมานั้นมีมิติ 3D ที่ไม่เท่ากัน เราสามารถนำไฟล์ทีไ่ด้มาไปประมวลผลกับโปรแกรมที่เราต้องการได้

  • สำหรับขั้นตอนสำคัญต่อไปสำหรับงานนี้คือนำไฟล์ข้อมูลที่ทำการสแกนแล้วเข้าไปยังโปรแกรม Zhen 3D Human Injury Identification Expert Assistance System ทำการคำนวณหาเปอร์เซ็นต์ของข้อบกพร่องในใบหูข้างขวาเป็น 20.16% โดยทำการเปรียบเทียบกับใบหูข้างซ้ายที่ยังปกติดีอยู่ ในขั้นตอนนี้เราสามารถนำข้อมูลไปใช้งานได้ในหลายกรณี อาทิเช่น นำไปคำนวณปริมาณการสร้างเนื้อเยื่อใบหูเติมแต่งใหม่ เป็นต้น

  • ข้อสรุปของนักวิจัยในโครงการนี้บอกกล่าวว่า 3D Scanner สามารถสร้างประโยชน์ในการบันทึกข้อมูลทางนิติเวชได้ดีกว่าเมื่อเปรียบเทียบแบบปัจจุบัน โดยการใช้ EinScan Pro2X 2020 นั้นและโปรแกรมอัลกอริธึมเป็นนวัตกรรมที่ใหม่ ทำให้สามารถวัดพื้นที่ของพื้นผิวที่โค้งหรือผิดปกติต่างๆ ได้อย่างแม่นยำ ในบางกรณีก็ยังสามารถใช้สำหรับการคำนวณความบาดเจ็บของผิวในร่างกาย ความยาว พื้นที่ ของแผลเป็น พื้นผิว และรอยไหม้บนผิว เพราะว่าการวัดค่าที่แม่นยำนั้นมีความหมายมาก ซึ่งจะทำให้งานวิจัยทางการแพทย์นั้นดีขึ้น และเอื้อต่อการลดข้อโต้แย้งของการวัดค่าในรูปแบบเดิม

  • ภาพตัวอย่างสำหรับงานสแกนทางการแพทย์ในรูปแบบต่างๆ

อ้างอิง : https://www.einscan.com/applications/3d-scanning-in-forensic-methodological-studies/