ลูกค้า: ทานตะวันอุตสาหกรรม

ลูกค้า: ทานตะวันอุตสาหกรรม

ขอขอบคุณ บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
ที่อุดหนุนเครื่องพิมพ์สามมิติ ระบบเรซิ่น Flashforge Hunter DLP 3D Printer ไปใช้ในออกแบบ พัฒนา และผลิตสินค้าคุณภาพสูง

3D Printer : Flashforge Hunter

1-dnZ0PDAJORNnBchp8rDvrQบริษัททานตะวัน_170829_0002