ลูกค้า : Workpoint

ลูกค้า : Workpoint

ขอขอบคุณ  Work Point, Work Point TV
ที่อุดหนุนเครื่องพิมพ์สามมิติ Flashforge Creator Pro และเครื่องสแกนเนอร์สามมิติ Sense ไปใช้ในการพิมพ์งาน และทำความรู้จักกับ Technology สามมิติ ที่กำลังเติบโต

3D Printer : Flashforge Creator Pro
3D Scanner : Sense 3D Scanner

250px-Workpoint_logo copy

workpoint_9851 copy

workpoint_9407 copy

workpoint_4418 copy

workpoint_9193 copy