พระเมรุมาศ กับเครื่อง 3D Printer และ 3D Scanner

พระเมรุมาศ กับเครื่อง 3D Printer และ 3D Scanner

22042064_497402713977978_7493949951981421635_o

เราภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งในเหตุการณ์สำคัญของประเทศ งานสร้างพระเมรุมาศครั้งนี้เกิดจากความทุ่มเท ของหลายหน่วยงาน ไม่ว่าจะเป็นกรมศิลปากร ศิลปินทั้งหลาย และที่สำคัญการรวมใจจากประชาชน ทั้งนี้การประยุกต์ใช้ 3D Scanner – 3D Printer ช่วยทำให้งานพิเศษอย่างงี้สำเร็จในเวลาที่เร็วขึ้น

3D Printer ใช้ในการพิมพ์ต้นแบบทางสถาปัตยกรรม ไม่ให้เพียงอยู่แค่ในกระดาษ เช่น ขนาด 1 : 100 ขั้นตอนนั้นเกิดจากการร่างแปลนของตัวโครงสร้างก่อน ถ้ามาขึ้นเป็นรูปแบบ 3D ใน Software ต่างๆ สุดคือพิมพ์ออกมาเป็นตัวอย่างจริงๆ โดยใช้เครื่องพิมพ์ 3 มิติ

ออกแบบพระเมรุมาศแบบ 2มิติ ภาพร่าง Drawing
ออกแบบพระเมรุมาศแบบ 2มิติ ภาพร่าง Drawing
นำภาพร่่าง 2มิติ มาสร้างเป็น 3มิติ ใน Software
นำภาพร่่าง 2มิติ มาสร้างเป็น 3มิติ ใน Software
นำไฟล์ 3มิติ มาพิมพ์เป็นชิ้นงานจริง 3มิติ
นำไฟล์ 3มิติ มาพิมพ์เป็นชิ้นงานจริง 3มิติ

yong6

3D Scanner ใช้การแปลงต้นแบบงานศิลปะเก็บในรูปแบบ Digital แทน เช่นสแกนเทวดา 1 องค์ สิ่งที่สามารถไปประยุกต์ได้
– ไฟล์ที่สแกนสามารถไปปรับแต่งต่อ เช่นใช่เครื่องประดับเพิ่มเติมใน Software ใช้กรณีเช่น ทำเทวดาหลายๆแบบ จากไฟล์สแกนเดียว ไม่ต้องให้ช่างศิลป์ปั้นมาใหม่ทุกแบบ
– สามารถย่อ ขยาย ขนาดโดย Software เช่น ปั้นดินมาขนาดเล็กเพื่อง่ายในการปั้น แล้วเอาไปขยายสูงหลายเมตร ในทางกลับกับสแกนใหญ่ แล้วย่อมาเล็กขนาด 10 cm เป็นต้น วิธีการนี้ช่วยได้มากเนื่องการปั็นงานใหญ่มากยาก, การปั็นงานเล็กๆเลยก็ยาก สู้ปั้นในขนาดงานที่ง่าย และสแกนเป็นไฟล์ 3มิติ แล้วไปย่อหรือขยายต่อ
– เก็บของจริงเป็นไฟล์ ดิจิตรอน เป็นการเก็บงานให้คงอยู่ต่อไป (หลายพิพิธภัณฑ์ ใช้ 3D Scanner ในการจัดเก็บวัตถุโบราณเป็นไฟล์ 3มิติ กันแล้ว)

งานปั้นจริงจากดิน สแกนเพื่อเก็บเป็นงาน Digital
งานปั้นจริงจากดิน สแกนเพื่อเก็บเป็นงาน Digital
ไฟล์ที่ได้จากการสแกน สามารถไฟล์ไปแต่งต่อ เพิ่มเติม
ไฟล์ที่ได้จากการสแกน สามารถไฟล์ไปแต่งต่อ เพิ่มเติม

ช่างสิบหมู่_170303_0004 ช่างสิบหมู่_170303_0005 ายงาน...พาชมประติมากรรมประดับพระเมรุมาศในหลวง-ร.๙-สง่างามสมพระเกียรติ-14-640x360

Duplicate ขึ้นมาได้หลายชิ้น
Duplicate ขึ้นมาได้หลายชิ้น

Credit : ไทยรัฐ, ฺBangkok Post, Post Today, กรมศิลปากร, ศิลปินต่างๆที่มีส่วนร่วม หลายกลุ่มหลายคณะ, สื่อต่างๆที่ช่วยประชาสัมพันธ์  และที่สำคัญที่สุดประชาชนที่ร่วมแรงร้วมใจ

3D Printer
Flashforge Hunter
Flshforge Guider2
FullScale Max300, 450

3D Scanner
EinScan Pro
HP 3D Scanner/ David SLS3