ตัวอย่างพิมพ์ชิ้นงานจาก 3D Scanner

จากที่เกริ่นไปในบทความ Review Sense นะครับ คราวนี้เรามาดูตัวอย่างงานที่ได้มาจากไฟล์ต้นแบบ สแกนจาก Sense กันบ้าง

วัสดุที่ใช้  PLA สีขาว 1.75
อุณหภูมิหัวฉีด 190 องศา
็อุณหภูมิฐานรอง ปิดไม่ได้ใช้
InFill 0% ชิ้นงานกลวง
Support ปิดไม่ได้ใช้
Raft เปิดใช้

เวลาในการพิมพ์ 45 นาที
พลาสติกที่ใช้ 12 กรัม

Sense 3D scanner object