3D Printer SLA + ความคิดสร้างสรรค และงานศิลปะ

3D Printer SLA + ความคิดสร้างสรรค และงานศิลปะ

หลายๆ คนต้องการหาสิ่งต่างๆ มากมายเพื่อมาทำให้ความรู้สึกที่เเหนื่อยล้าในการใช้ชีวีตแต่ละวันให้มีชีวิตชีวา และมีสีสันที่สดใส่มากขึ้น วันนี้เรา PRINT3DD ขอนำเสนอการเริ่มปรับเปลี่ยนสิ่งต่างๆ ใกล้ตัวหรือจะเป็นสิ่งที่เราอาจมองข้างมันไปทั้งๆที่เราใช้เวลากับมันนานมากในแต่ละวันเราขอเรียกมันว่า Keyboard Art ทุกความสร้างสรรคที่ไม่มีวันสิ้นสุดมักต้องมีการเริ่นต้นที่สวยงามอยู่เสมอ ผลงานชิ้นนี้เป็นการนำเอาชิ้นงาน 3D Printer SLA จากเครื่อง Formlabs Form 3 มาสร้างงานศิลปะขนาดเล็ก แต่ช่วยทำให้ความรู้สึกของผู้ที่มาพบเห็นมีรอยยิ้ม และสร้างความตื่นเต้นได้มากมาย อีกทั้งยังช่วยสร้างพลังบวกในด้านแนวความคิดในสิ่งต่างๆ ได้มากกว่าที่ตัวเราคิดอีกด้วย ทั้งนี้สิ่งที่เราได้สร้างขึ้นนั้นไม่ใช่แค่ปุ่มๆ หนึ่ง แต่มันคือความรู้สึกที่พวกเราทุกคนต้องได้รับมันในทุกๆ วันเพื่อมีความสุขในการใช้ชีวิตในวันต่อๆ ไป