ลูกค้า : A49 สถาปนิก 49

ลูกค้า : A49 สถาปนิก 49

ขอขอบคุณ บริษัท สถาปนิก49
ที่อุดหนุนเครื่องพิมพ์สามมิติ Flashforge Creator Pro ไปใช้ในการออกแบบเชิงสถาปัตย์ และพิมพ์ชิ้นส่วนในงานโมเดล ที่มือเราตัดไม่ได้ หรือใช้เครื่องเลเซอร์ตัดไม่ได้ เช่นงาน Freeform งานสถาปัตย์ที่โค้งและสร้างได้ยากจากการทำงานอื่นๆ  ข้อดีของเครื่องพิมพ์ 3มิติคือ สามารถพิมพ์ได้เลยหากเราสร้างไฟล์ 3มิติขึ้นมา จึงมีประโยชน์มากสำหรับวงการออกแบบ

3D Printer : Flashforge Creator Pro

group-300-300x200

IMG_0865