EinScan : 3D Scan Durian

EinScan : 3D Scan Durian

Untitled-1

คราวนี้เรามาดูการสแกนให้โหลด Auto-Scan แบบ Muti-Scan คือ สแกนชิ้นงานมากกว่า 1รอบกันดูบ้างนะครับ โมเดลที่เรานำมาสแกนนี้เป็น ทุเรียน ซื่งมีซอก/มุมอับ/ลายอะเอียดในการ Scan ค่อนข้างมาก จึงควรทำการ Scan หลายรอบ ในที่นี้เรา สแกนดังนี้ครับ
ครั้งที่1 เราจับตั้งเอาก้านขึ้น จะได้ Detail รอบทุเรียน แต่ส่วนหัวและก้นทุเรียนไม่สามารถเก็บรายละเอียดได้
ครั้งที่2 เราจับวางทุเรียนนอน ก้านทุเรียนชี้ขนานกับพื้น
ครั้งที่3 เราจับวางทุเรียนวางในแล้ว 45องศา
ครั้งที่4 และอื่นๆ ไม่ได้ทำ หากทำจะได้รายละเอียดครบถ้วนขึ้น

เครื่อง 3D Scaner :               EinScan-S
Mode :                                     Auto-Scan สแกน 3 รอบ
Setting :                                  Medium Object / Low Resolution
เวลาในการสแกน :                 4 นาที/รอบ  รวมใช้เวลาประมาณ 12นาที
รายละเอียดเพิ่มเติ่ม :                 ไฟล์ที่ได้มาแม้ว่าจะเลือกความละเอียดแบบ Low แล้วยังได้ไฟล์ออกมา 1.2 Million Polygon รูปที่นำมาแสดงนั้นไม่มีการตกแต่งใดๆทั้งสิ้น เพียงแต่ลดความละเอียดลงมาอยู่ที่ 248K Polygon

รูปวัตถุที่นำมาสแกน
DSC_0097
Video การ Scan

ไฟล์สามมิติที่ได้จากการ Scan (ไม่มีการตกแต่งใดๆหลังจาก Save ไฟล์ มีเพียงการลดจำนวน Polygon ลงเท่านั้น)
>>ดูชิ้นงานการ Scan อื่นๆได้ที่นี่<<


ข้อมูลเพิ่มเติ่ม

รูปนี้แสดงให้เห็นผลไฟล์ที่ได้จากการ Scan ครั้งที่ 1 (วางตั้ง) จะเห็นว่ามุมอับที่ไม่สามารถเก็บได้คือด้านบนและด้านล่าง
รูปนี้แสดงให้เห็นผลไฟล์ที่ได้จากการ Scan ครั้งที่ 1 (วางตั้ง) จะเห็นว่ามุมอับที่ไม่สามารถเก็บได้คือด้านบนและด้านล่าง
รูปไฟล์การสแกนครั้งที่สอง เราวางนอน จะเห็นว่าไม่สามารถเห็น Detail ด้านข้าง
รูปไฟล์การสแกนครั้งที่สอง เราวางนอน จะเห็นว่าไม่สามารถเห็น Detail ด้านข้าง