EinScan : 3D Scan Harlay Davidson Engine

EinScan : 3D Scan Harlay Davidson Engine

evolution engine image

คราวนี้เรามาลองดูการสแกน เสื้อสูบของรถ Harley Davidson (ของจริงครับ) การสแกนลักษณะนี้หวังผลเพื่อ Reverse Engineer (ซึ่งเราไม่สามารถให้ file 3มิติได้) พอดีเสื้อสูบนี้ลูกค้าเราให้เครื่อง Next Engine สแกนมาก่อน ซึ่งต้อง Mark จุดและใช้เวลาในการ Setting และเวลาในการโปรเซสนานกว่า
ทางเราใช้ EinScan ในการทำงานคราวนี้ครับ ซึ่งในวิดีโอจะเป็นการ Scan ทั้งหมด 2 ครั้งในมุมตั้งและนอน ใช้เวลาในการ Scan ทั้งสิ้น 10 นาที

ครั้งที่1 เราจับเสื้อสูบวางตั้ง
ครั้งที่2 เราจับเสื้อสูบวางนอน
ครั้งที่3 และอื่นๆ ไม่ได้ทำ หากทำจะได้รายละเอียดครบถ้วนขึ้น

เครื่อง 3D Scaner :               EinScan-S
Mode :                                     Auto-Scan สแกน 2 รอบ
Setting :                                  Medium Object / Low Resolution
เวลาในการสแกน :                 5 นาที/รอบ  รวมใช้เวลาประมาณ 10นาที
รายละเอียดเพิ่มเติ่ม :                 สามารถนำไฟล์ที่ได้ไปทำต่อด้วยโปรแกรม Reverse Engineer

รูปวัตถุที่นำมาสแกน
20150630_180409
Video การ Scan
>>ดูชิ้นงานการ Scan อื่นๆได้ที่นี่<<


ข้อมูลเพิ่มเติ่ม

จับเสื้อสูบวางนอน กับแท่น Turntable เครื่องจะทำการสแกนให้โดยอันตโนมัติ
จับเสื้อสูบวางนอน กับแท่น Turntable เครื่องจะทำการสแกนให้โดยอันตโนมัติ
โปรแกรมจำนวนผลโดยรวมโมเดลที่สแกนแนวตั้ง และวางเสื้อสูบในแนวนอน มา Merge กันเพื่อให้ได้ไฟล์ที่สมบูรณ์ขึ้น
โปรแกรมจำนวนผลโดยรวมโมเดลที่สแกนแนวตั้ง และวางเสื้อสูบในแนวนอน มา Merge กันเพื่อให้ได้ไฟล์ที่สมบูรณ์ขึ้น