ลูกค้า : พระจอมเกล้าลาดกระบัง ครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ลูกค้า : พระจอมเกล้าลาดกระบัง ครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ขอขอบคุณ พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ที่อุดหนุนเครื่อง 3D Printer FullScale Max300 และเครื่องสแกน 3มิติ Senseไปใช้ในการออกแบบ วิจัยและ สร้างนวัตกรรมใหม่ๆต่อไป
3D Printer : FullScale Max300
3D Scanner : Sense 3D Scanner

ลาดกระบัง

พระจอมเกล้าลาดกระบัง_3685

พระจอมเกล้าลาดกระบัง_4711

พระจอมเกล้าลาดกระบัง_7224

พระจอมเกล้าลาดกระบัง_9390