ลูกค้า: บริษัท เฟมไลน์ โปรดักส์ จำกัด

ลูกค้า: บริษัท เฟมไลน์ โปรดักส์ จำกัด

ขอขอบคุณ บริษัท เฟมไลน์ โปรดักส์ จำกัด
ที่อุดหนุนเครื่องพิมพ์สามมิติ Flashforge Creator 3 ไปใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพสูงขึ้น

3D Printer : Flashforge Creator 3