PreForm 3.5.0

PreForm 3.5.0— 13 พฤษภาคม 2563

โปรแกรม PreForm 3.5.0 รุ่นล่าสุดที่ทาง Formlabs แนะนำให้อัพเดท สำหรับเครื่องพิมพ์ Fuse 1, Form 3L, Form 3B, Form 3, และ Form 2 ซึ่งมีการเพิ่มตัวเลือกเครื่อง Fuse 1 นอกจากนั้นยังปรับปรุงเรื่องการคำนวณระยะเวลาการพิมพ์ให้มีความแม่นยำมากขึ้น และเพิ่มคุณภาพการพิมพ์ให้ดียิ่งขึ้นในเครื่อง Form 3/Form 3B มีการเพิ่มวัสดุใหม่ ๆ เข้าไปในเครื่อง Form 3B และ Form 3 (รุ่น early 2019) เพื่อใช้ในการพิมพ์ swabs

ดาวน์โหลด Preform 3.5.0 for Windows

ดาวน์โหลด Preform 3.5.0 for Mac

ดาวน์โหลด Firmware 1.6.6

Fuse 1
 • เพิ่มตัวเลือกเครื่องพิมพ์ Fuse 1 ใน PreForm
Form 3L
 • ไม่มี
Form 3B
 • ปรับปรุงให้เข้าได้กับ Firmware รุ่น 1.6.6 และใหม่กว่า
 • วัสดุใหม่ SG COVID Swab เป็นวัสดุที่ใช้สำหรับทำ swabs ในทางการแพทย์โดยใช้เรซิน Surgical Guide (รวมถึง Form 3 รุ่น early 2019)
 • ปรับปรุงการคำนวณเวลาที่ใช้ในการพิมพ์ให้แม่นยำขึ้น
 • ปรับปรุงประสิทธิภาพของโปรแกรม
 • แก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ
Form 3
 • ปรับปรุงให้เข้าได้กับ Firmware รุ่น 1.6.6 และใหม่กว่า
 • ปรับปรุงการคำนวณเวลาที่ใช้ในการพิมพ์ให้แม่นยำขึ้น
 • ปรับปรุงประสิทธิภาพของโปรแกรม
 • แก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ
Form 2
 • ปรับปรุงให้เข้าได้กับ Firmware รุ่น 1.19.15 และหลังจากนี้
 • ปรับปรุงประสิทธิภาพของโปรแกรม
 • แก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ

นอกจากนี้ยังมีการอัพเดท Firmware รุ่น Firmware รุ่น 1.6.6 ที่มีการแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ในเครื่องพิมพ์ Form 3B และ Form 3 ด้วย