3D Scanner ในการพิมพ์ใบหน้าเพื่อช่วยเหลือเหยื่อที่ถูกไฟไหม้

3D Scanner ในการพิมพ์ใบหน้าเพื่อช่วยเหลือเหยื่อที่ถูกไฟไหม้

เมื่อแผลไฟไหม้หายแล้ว รอยแผลเป็นจะยังคงทำงานอยู่มากและแดงมากเกินไป (เรียกอีกอย่างคือมีเลือดไหลเวียนเป็นจำนวนมาก)
แรงกดดันหรือการไหลเวียนของเลือด อาจใช้เวลารักษานานหลายเดือนหรือหนึ่งปีครึ่ง จึงได้มีการดัดแปลงและทำหน้ากากพลาสติก จากการสแกนด้วย EinScan H และนำไปทำโมลปูนพลาสเตอร์

ตัวอย่างหลังจากการสแกนด้วย EinScan H แล้วนำไปหล่อปูนพลาสเตอร์

การหล่อปูนปลาสเตอร์ เพื่อนำไปทำใบหน้าพลาสติก

ขั้นตอนการทำงานในการหล่อปูปลาสเตอร์ จะทำโดยการใช้ Einscan H 3D Scanner Hybrid Infrared & White LED ซึ่งเป็น Scanner ที่ใช้งานได้กับมนุษย์ได้ดี
ใบหน้าและรอยแผลเป็นที่ยกขึ้นจะถูกขัดลง เมื่อทำหน้ากากพลาสติกที่ให้ความร้อนจากขั้วบวก จากนั้นนำไปใช้กับใบหน้า จะมีแรงกดของแผลเป็นและลดการไหลเวียนของเลือด
ไปยังรอยแผลเป็น ซึ่งการทำเช่นนี้จะช่วยให้การเตรียมสำหรับการรักษาและผ่าตัดในขั้นตอนต่อไปเป็นไปได้ง่ายขึ้น ซึ่งปกติแล้วจะต้องเตรียมการหรือทำการปล่อยถึง 1ปีครึ่งก่อนทำการรักษา
ซึ่งการทำโมล สามารถใช้ 3D Printer ในการทำได้ และใช้ได้ดีกับเครื่อง Flashforge Guider lls เนื่องจากเป็นเครื่องที่มีขนาดใหญ่และพิมพ์วัสดุได้หลากหลาย

หน้ากากพลาสติกที่ทำการบีบอัดและทำการครอบลงบนโมลแล้ว

วัสดุพลาสติกที่เราใช้ นั้นเคลือบด้วยซิลิโคนซึ่งเหมาะสำหรับการทำให้รอยแผลเป็นดูอ่อนลง/ลดรอยแผลเป็น
ซึ่งช่วยป้องกันการสูญเสียน้ำซึ่งคาดว่าจะส่งสัญญาณให้เกิดแผลเป็นมากขึ้น นักบำบัดโรคในฉนวนกาซา ทำมาระยะหนึ่งแล้ว และกำลังทดลองเพิ่มเติม –
โดยการเปรียบเทียบปูนปลาสเตอร์กับการทำหน้ากากโดยตรงบนงานพิมพ์