fbpx

ลูกค้า: บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)

ลูกค้า: บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)

ขอขอบคุณ บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)

ที่อุดหนุนเครื่องพิมพ์สามมิติ Flashforge Creator Pro 2 เครื่อง และเครื่องสแกนสามมิติ Einscan SE ไปใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพดียิ่่งขึ้น

3D Printer : Flashforge Creator Pro

3D Scanner: Einscan SE