ลูกค้า: บริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ลูกค้า: บริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ขอขอบคุณ บริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ที่อุดหนุนเครื่องพิมพ์สามมิติ Flashforge Creator Pro ไปใช้ช่วยในการพัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้น

3D Printer :Flashforge Creator Pro