กระบวนการที่สำคัญ นำไปต่อยอด 3D Print ด้วยการ Vacuum Model

กระบวนการที่สำคัญ นำไปต่อยอด 3D Print ด้วยการ Vacuum Model

เชื่อว่าหลายๆบริษัทที่ใช้ 3D Print ส่วนใหญ่นิยมนำมาทำแม่พิมพ์ หรือ Mold
โดยการทำแม่พิมพ์จะต้องมีคุณสมบัติต่อไปนี้ 1 ต้องแข็งแรง 2 ทนความร้อนได้ 3 ทนต่อสารเคมี ในบทความนี้เราได้ทำการทดสอบ
จากงานโมเดลของลูกค้าของเค้าเรา โดยที่ลูกค้าได้ทำการ Cad File ขึ้นมาและขนาดที่ต้องการเพื่อทดสอบก่อนสั่งซื้อเครื่อง และ 3DD ได้ทำการขออนุญาต
เพื่อทำคอนเท้นท์เพิ่มเติมแล้ว โดยไม่มีการเปิดส่วนสำคัญอื่นๆ

เริ่มต้นโดยเราได้ทำการพิมพ์ผ่านเครื่อง Phrozen Sonic Mega8k เนื่องจากเป็นเครื่องที่มีขนาดใหญ่ เหมาะสมกับสิ่งที่ต้องการ และโมเดลที่ใช้จะเป็นการพิมพ์ในรูปแบบงานตัน
ซึ่งเครื่อง LCD ทั่วๆไปไม่สามารถพิมพ์ออกมาได้สมบูรณ์ เนื่องจากมีขนาดและน้ำหนักที่มาก แต่ด้วยพลังจาก Phrozen Sonic Mega8k นั่นเป็นเรื่องที่ง่ายมาก ในความท้าทายนี้
และได้ใช้ Aqua 8K Resin 1000g HD เพราะมีคุณสมบัติที่สูง และรายละเอียดดี คุณภาพสูง เพื่อให้เหมาะกับงาน Vacuum

เราเริ่มโดยการนำเครื่อง Vacuum นำมาตั้งค่าที่ 165 °C ซึ่งสูงกว่าที่ทำให้น้ำเดือดได้ (น้ำสามารถต้มเดือดได้ที่ 100°C) และอย่าได้เอามือไปแหย่เลยละ
และทำการกดลงเพื่อ Vacuum จากวีดีโอจะเห็นได้ว่า 3D Model ที่เราทำการ Printing ออกมา จะไม่มีการหดตัวใดๆ และรายละเอียดที่ทำใน Vacuum ก็ยังอยู่ครบเหมือนเดิม

 

ต่อไปเราจะลองทำกับโมเดลฟันบ้าง ซึ่งโมเดลฟันเราได้ใช้เครื่องที่เล็กลงมา เนื่องจากต้องรอให้ Phrozen Sonic Mega8k พิมพ์ให้เสร็จก่อน โดยเครื่องทีนำมาเสริมทัพครั้งนี้มีชื่อรุ่นว่า Sonic Mighty 8K
เป็นเครื่องขนาดรองลงมาจาก Sonic Mega 8K หลังจากทำการล้างโมเดลมาแล้วได้ทำการนำฟันโมเดลที่เรามีมาทดสอบการทำ Vacuum จะเป็นอย่างไรสามารถดูได้ที่วีดีโอด้านล่าง

สรุปการทำ Vacuum
Vacuum ของเราได้ผลสำเร็จอย่างมากในการทำ Vacuum สามารถทนความร้อนและใช้งานได้หลายครั้งมากๆ ในวีดีโอที่เราลงไป เราได้ทดลองทำหลายครั้งกับโมเดลเดิม เพื่อให้ได้มุมวีดีโอที่สวยงาม
ทำให้เรากล้ายืนยันว่า สามารถทำงานได้หลายครั้ง และการทำกับโมเดลฟัน เราได้รวดลายที่ออกมาได้สวยงาม และตรงตามสเปค ขนาดที่เรากำหนดเอาไว้เรียบร้อย