ขอขอบคุณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ที่อุดหนุนเครื่องพิมพ์สามมิติ FullScale Max300 และ Einscan-SE ไปใช้ในกิจการของศูนย์เครื่องมือกลางและปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพ

เครื่องพิมพ์สามมิติ: FullScale Max300

เครื่องสแกนสามมิติ: Einscan SE

spd_20131209133052_b

มหาลัยอุบลราชธานี_180320_0020

มหาลัยอุบลราชธานี_180320_0001

มหาลัยอุบลราชธานี_180320_0009

มหาลัยอุบลราชธานี_180320_0010

Tagged with →  
Share →