ลูกค้า : วิศวกรรมศาสตร์ จุฬา (IE)

ลูกค้า : วิศวกรรมศาสตร์ จุฬา (IE)

ขอขอบคุณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ ภาควิชาอุตสาหการ
ที่อุดหนุนเครื่องพิมพ์สามมิติ Flashforge Creator Pro และสแกนเนอร์ EinScan-S, Sense ไปใช้ในการเรียนการสอนของนิสิต การวิจัย และงานอื่นๆต่อไป

3D Printer : Flashforge Creator Pro
3D Scanner : Sense 3D Scanner, EinScan-S

Untitled-2 copy วิศวะอุตสาหกา ม.จุฬา_170125_0001 copy

วิศวะอุตสาหกา ม.จุฬา_170125_0010 copy

วิศวะอุตสาหกา ม.จุฬา_170125_0003 copy