Kings HQ visit 2018

Kings HQ visit 2018

IMG_20180813_102742

แต่ก่อนหากพูดถึงเครื่อง Industrial 3D Printer SLA (Stereolithography) ระดับอุตสาหกรรมที่พิมพ์ได้ใหญ่มีความละเอียดสูงนั้น ราคาจะสูงมากหลัก5-10ล้าน+ขึ้นไป เมื่อ1ปีที่ผ่านมาเครื่อง Industrial SLA เริ่มใช้กันกว้างขวางและหลากหลายมากขึ้น มีบริษัทแหล่งแข่งกันผลิต ทำให้ราคาเครื่องและราคาการพิมพ์ลดลง ราคาเหมาะสมในการลงทุนและคืนทุนได้ไม่ยาก

เราเลือก Kings เนื่องจากบริษัทเริ่มต้นธุรกิจจากการให้บริการ Printing Service แล้วพัฒนาเครื่องพิมพ์เป็นของตัวเอง พูดง่ายๆคือทำเองใช้เอง และพัฒนาต่อมา ดังนั้นเครื่องจึงใช้ได้จริงในราคาไม่สูงมาก มีเครื่องหลากหลายขนาดให้เลือก ราคาเรซิ่นไม่สูงมาก

สิ่งน่ารู้เกี่ยวกับ Kings
1. เริ่มต้นทำธุรกิจเป็นโรงงานทำ Mold รองเท้า พื้นยางรองเท้าที่เราเห็นๆกันอยู่ทุกวันนี้ โดยครองส่วนแบ่งการตลาดการทำต้นแบบพื้นรองเท้า 70% ในประเทศจีน
2. การทำโมลพื้นรองเท้าเริ่มจากการพิมพ์ SLA >> เอาไปทำเป็นปูนพลาสเตอร์ >> ทำเป็นโมลอลูมิเนียมเพื่อฉีดขึ้นรูปยาง
3. ปัจจุบันปี 2018 Kings มีเครื่อง SLA commercial Kings 1700Pro ใหญ่ที่สุดที่ 1700*800*600mm

ส่วนทำไฟล์ 3มิติ และเตรียมไฟล์เพื่อการพิมพ์
ส่วนทำไฟล์ 3มิติ และเตรียมไฟล์เพื่อการพิมพ์
ในโรงงานมีเครื่องหลักร้อยเครื่อง
ในโรงงานมีเครื่องหลักร้อยเครื่อง
พนักงานในส่วน Printing Service ทำการแกะชิ้นงานออกจากฐาน
พนักงานในส่วน Printing Service ทำการแกะชิ้นงานออกจากฐาน
ตัวอย่างเรซิ่นใสที่พิมพ์
ตัวอย่างเรซิ่นใสที่พิมพ์
ตัวอย่างร้องเท้าใน Size ต่างๆ เพื่อการทำโมลรองเท้า
ตัวอย่างร้องเท้าใน Size ต่างๆ เพื่อการทำโมลรองเท้า
ภาพใกล้ๆของ ตัวอย่างรองเท้า
ภาพใกล้ๆของ ตัวอย่างรองเท้า
ภาพโรงงานผลิต (ปัจจุบันเครื่องเต็มจนไม่มีทางเดิน)
ภาพโรงงานผลิต (ปัจจุบันเครื่องเต็มจนไม่มีทางเดิน)
งานด้าน Automotive
งานด้าน Automotive

p14 汽车-14

เครื่องใหญ่สุดในปัจจุบัน หน้ากว้าง 1700mm
เครื่องใหญ่สุดในปัจจุบัน หน้ากว้าง 1700mm