การแพทย์ สร้างโครงหน้าเสมือนจาก 3D Scanner

การแพทย์ สร้างโครงหน้าเสมือนจาก 3D Scanner

นวัตกรรมทางการแพทย์สมัยใหม่ได้มีการวิจัยกับผู้หญิงสูงวัยที่มีความพิการทางใบหน้าในส่วนของ เบ้าตาด้านขวาซึ่ง เป็นผู้ป่วยมีโพรงขนาดใหญ่ในบริเวณเบ้าตาขวาของเธอมาจากการรักษาโรคมะเร็ง ซึ่งบริเวณนั้นเป็นส่วนที่บอบบาง ได้แก่ ทางเดินหายใจไปยังปอด ซึ่งนวัตกรรมทางการแพทย์สมัยใหม่นั้นได้คิดค้นวิธี ใช้วัสดุอัลจิเนตหรือวัสดุพิมพ์ยางซิลิโคนลงบนใบหน้า ซึ่งมีความเสี่ยงสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับกรณีแบบนี้ เพราะต้องกระทำบนใบหน้าอย่างจริงจัง จึงเกิดวิธีการใช้เทคโนโลยี 3 มิติเข้ามาช่วย ในการทำงานดังกล่าว เพื่อให้เกิดความสะดวกสบายแก่คนไข้ และ แพทย์ผู้ทำ

  • โดยขั้นตอนนี้จึงนำ เครื่อง 3D Scanner รุ่น EinScan Pro 2X 2020 มาใช้งานดังกล่าว ขั้นตอนแรกคือนำตัวผู้ป่วยมาทำการสแกนใบหน้าจริงให้ได้ข้อมูลแบบ Polygon File ที่ครบถ้วน

  • ไฟล์ 3 มิติที่ได้มาแบบ Polygon Files นั้นนำมาใช้ต่อกับโปรแกรมที่ต้องการได้หลากหลาย ซึ่งกรณีนี้สามารถใช้งานโปรแกรม ที่มีชื่อว่า Meshmixer เพื่อขจัดส่วนงานที่ไม่ต้องการออกได้

  • จากรูป ได้ทำการเคลียร์ไฟล์ส่วนที่ไม่ต้องการออกและทำการ Mirror หน้าส่วนของเบ้าตาด้านซ้าย จะได้ไฟล์งานในส่วนของ File เบ้าตาขวามา หลังจากนั้นทำการประกอบเพื่อทดสอบการ Fitting กับไฟล์งานจริงและแยกส่วนไฟล์ที่ต้องการมา เพื่อนำไปเข้ากระบวนการ การผลิตต่อไป ซึ่งในส่วนนี้จะต้องทำไฟล์งานให้ดีและสมบรูณ์ที่สุดก่อน ความแม่นยำในส่วนนี้ สำหรับตัวเครื่อง 3D Scanner EinScan Pro2X 2020 นั้น ใช้ความละเอียดที่ 200 Micron เหมาะกับงานที่ใช้ในส่วนนี้มาก เพราะงานที่เป็นส่วนของ Freeform Shape ไม่จำเป็นต้องใช้ความละเอียดที่สูงมากนัก แต่จำเป็นต้องให้มีความแม่นยำระดับนึง

 

  • หลังจากที่ได้ไฟล์งานแยกส่วนแบบสมบรูณ์แล้วนั้น ก็นำไปเข้ากระบวนการทำ อัลจิเนตหรือวัสดุพิมพ์ยางซิลิโคน จากไฟล์ที่นำมาใช้งาน สังเกตุได้ว่ารูปงานที่เป็นส่วนจริงนั้น จะเหมือนกับใบหน้าจริงของคนไข้

  • ขั้นตอนต่อไปคือการตกแต่งผิวของชิ้นงานก่อนที่จะนำไปใช้งานบนผิวหน้าของผู้ป่วยจริง เพื่อเสริมความมั่นใจให้กับผู้ป่วยได้เป็นอย่างดี และบุคคลทั่วไปที่พบเห็นได้

  • ชิ้นงานจริงสามารถนำไปใช้กับใบหน้าของผู้ป่วยได้ และยังช่วยให้ผู้ป่วยเกิดความมั่นใจ ปลอดภัย และไม่เป็นกังวล

ทั้งหมดนี้เป็นขั้นตอนที่ง่ายมากๆ หากทางการแพทย์มีเครื่องมือที่ใช้งานได้หลากหลายอย่างเช่น 3D Printer & 3D Scanner