fbpx

การผลิตอวัยวะเทียมเพื่อเด็กผู้เป็นเหยื่อสงครามในซีเรีย

การผลิตอวัยวะเทียมเพื่อเด็กผู้เป็นเหยื่อสงครามในซีเรีย

อวัยวะเทียมเพื่อเด็กพิการในซีเรียโดยใช้เครื่องสแกนสามมิติ

ศูนย์ช่วยเหลือคนพิการ High-tech Prosthetics and Orthotics Production and Implication Centre ร่วมกับ องค์การต่างๆ เช่น Kuwait Bayt Zakat Organization, IHH และ AID ในกรุง Istanbul, Urfa และ Antioch ในการช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะเด็กๆ ผู้พิการ ซึ่งเป็นผลจากเหตุสงคราม

ผู้อพยพลี้ภัยสงครามมีสภาพความเป็นอยู่อย่างลำบากยากแค้น ห่างไกลจากระบบสาธารณะสุข พวกเขาจึงไม่สามารถได้รับความช่วยเหลือด้านสุขภาพและกายอุปกรณ์เนื่องจากจะมีให้บริการเฉพาะในโรงพยาบาลเท่านั้น ในการแก้ปัญหาเหล่านี้ ศูนย์ช่วยเหลือผู้พิการของตุรกีได้ใช้เครื่องสแกนสามมิติ Einscan Pro ในการสแกนอวัยวะของผู้พิการเพื่อช่วยในการผลิตกายอุปกรณ์ทดแทนการทำด้วยวิธีการเดิมซึ่งเสียเวลาในการผลิตอย่างมาก

ขั้นตอนการทำงาน

  1. เจ้าหน้าที่จะใช้เครื่องสแกนสามมิติ Einscan Pro ทำการสแกนส่วนของร่างกายที่หายไปของผู้พิการ
    981f44_17654a354e734af2826938bb82622b8b_mv2981f44_4aa29eec6ed846ffab6bab0a9e9fb7ce_mv2981f44_e585a7db9e664ad5ba94cef4f86854a4_mv2
  2. เมื่อได้ข้อมูลดิจิตอลมาแล้ว แพทย์จะเตรียมการรักษา และใช้โปรแกรมสามมิติ Geomagic ในการออกแบบเบ้าที่จะสวมเข้ากับผู้พิการ3cb9583e04d29810s
  3. เบ้าที่ออกแบบเสร็จแล้วจะนำมาพิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์สามมิติ แล้วประกอบขึ้นมาเป็นอวัยวะเทียม981f44_a66a0377ad454060b215591f9455911d_mv2
  4. เมื่อประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้ว แพทย์จะทดสอบการสวมใส่ให้พอดี รวมทั้งการปรับแต่งอย่างละเอียด จากนั้นผู้ใช้งานก็สามารถเดิน หรือใช้งานอวัยวะเทียมนั้นได้เทียบเท่าคนปรกติ

981f44_89a71001d6644be5b2bd7771e742cb6d_mv2

981f44_d1a78951d61940409746f55e778ef5c6_mv2

บทสรุป

ด้วยความช่วยเหลือของเทคโนโลยีสามมิติ ศูนย์ฯ ก็สามารถผลิตอวัยวะเทียมให้แก่เด็กๆ ที่พิการจากภัยสงครามได้ในแคมป์ผู้อพยพซึ่งห่างไกลจากโรงพยาบาล ในอนาคตอันใกล้นี้ช่างเทคนิคเพียงคนเดียวก็สามารถใช้เครื่องสแกนสามมิตินี้สแกนแล้วส่งข้อมูลไปยังศูนย์ผลิตอวัยวะเทียมเพื่อผลิต และส่งกลับมาใช้งาน อวัยวะเทียมที่ผลิตจากเทคโนโลยีสามมิติให้ผลการใช้งานที่ดีกว่า และช่วยเสริมสร้างชีวิตที่ดีกว่าแก่เด็กๆ

โครงการนี้จะดำเนินต่อไปอีกสองปี โดยได้รับการสนับสนุนจากเทคโนโลยีการสแกนสามมิติของ Shining 3D ซึ่งคาดว่าจะสามารถช่วยเหลือเด็กๆ ในซีเรียได้อย่างน้อยหนึ่งพันคน ให้กลับมามีชีวิตที่เป็นปรกติได้อีกครั้ง

EinScan-Pro / Pro+ Handheld 3D Scanner