ประติมากรรมไทยในยุค 4.0

ประติมากรรมไทยในยุค 4.0

ด้วยทางชมรมสยามประติมากรรม จะมีการจัดสัมมนาในหัวข้อ “ประติมากรรมไทย ความท้าทายสู่อนาคต” ในวันอาทิตย์ที่ 9 กันยายน 2561 ณ อุทยานการอาชีพ มูลนิธิชัยพัฒนา จ.นครปฐม โดยในงานจะมีผู้ประกอบการ และศิลปิน ที่สร้างงานประติมากรรมมาร่วมงานเป็นจำนวนมาก หากท่านใดสนใจสามารถเข้าฟังการสัมมนาครั้งนี้ได้ตามที่อยู่ข้างต้น

สำหรับกำหนดการต่าง ๆ มีดังนี้

เชิญสัมมนา2