ผลงานจากเครื่องสแกน 3D และเครื่องพิมพ์ 3D รูปปั้นในพิพิธภัณฑ์ทั่วโลก

ผลงานจากเครื่องสแกน 3D และเครื่องพิมพ์ 3D รูปปั้นในพิพิธภัณฑ์ทั่วโลก

สแกนด้วยเครื่อง 3D Scanner และพิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์ Kings SLA ความละเอียดสูง พิมพ์ได้ขนาดใหญ่ สามารถมาชมของจริงที่โชว์รูมได้เลย

D7K_1199
รูปปั้น David สูง 660 มม.

4pieces

D7K_1202

D7K_1197

D7K_1194

D7K_1198

D7K_1190

D7K_1187

D7K_1185

D7K_1206

D7K_1205