Workshop Online : การใช้งานเครื่องตัดและแกะสลักเลเซอร์ ให้เหมาะสมกับงานและธุรกิจ

Workshop Online : การใช้งานเครื่องตัดและแกะสลักเลเซอร์ ให้เหมาะสมกับงานและธุรกิจ

Workshop Online : การใช้งานเครื่องตัดและแกะสลักเลเซอร์ ให้เหมาะสมกับงานและธุรกิจ

✅เนื้อหาที่จะได้รับ
– อธิบายทำความเข้าใจเกี่ยวกับเลเซอร์เบื้องต้น
– การเตรียมไฟล์ง่ายๆ
– แนะนำเกี่ยวกับโปรแกรม และแอพการใช้งานของเครื่อง
– ทริคการใช้งานเครื่องเลเซอร์ เช่นการตั้งค่า แฮ๊คเครื่อง วัสดุพิเศษ
– ทำชิ้นงานตัวอย่าง
– แจกของสัมนาคุณแก่ผู้เข้าร่วม
และอื่นๆ