ตัวช่วยบันทึกแบบดิจิทัลและรักษาทรัพย์สินทางวัฒนธรรม ในรูปแบบ 3D Scanner

ตัวช่วยบันทึกแบบดิจิทัลและรักษาทรัพย์สินทางวัฒนธรรม ในรูปแบบ 3D Scanner

ScanTaiwan และ Shining 3D ร่วมกันเปิดตัวโครงการ 3D Scan สวัสดิการสาธารณะ
เพื่อส่งเสริมมนุษยศาสตร์ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม บันทึกแบบดิจิทัลและรักษาทรัพย์สินทางวัฒนธรรม
ตัวอย่างเบื้องต้นที่เรานำมาให้ชมนั้นเป็นเครื่องดนตรีโบราณ ที่ทาง Taiwan Qidian Design Studio
ทำการสแกนที่สามารถเปิดดูได้ผ่าน Sketchfab สำหรับการรักษาทรัพย์สินในรูปแบบดิจิทัล

ใช้ 3D Scanner ในการเก็บข้อมูลดิจิทัล
ใช้ 3D Scanner ในการเก็บข้อมูลดิจิทัล

ในการเก็บสแกน 3D มีการประยุกต์การใช้งานใน 2รูปแบบ

การใช้ 3D Scanner Handheld  คือการสแกนแบบมือถือจะเห็นได้ว่า ผู้สแกนได้ใช้งาน EinScan-Pro+
ซึ่งเป็นรุ่นเก่าก่อนจะมีการพัฒนาเป็นรุ่น EinScan Pro 2X และ EinScan Pro HD ที่มาในรูปแบบ Hybrid สามารถใช้ได้ทั้ง แบบมือถือและ Fixscan

รวมถึงการเพิ่มโมดูลการเก็บสีที่เป็น Color Pack(อุปกรณ์เสริม/ต่อพ่วง)
วิศวกรรมย้อนกลับ • การสร้างแบบจำลอง หลังจากได้รับเอาต์พุตข้อมูล OBJ โดยเครื่องสแกน EinScan 3D และวิธีการถ่ายภาพแล้ว
ให้นำเข้าไปยังซอฟต์แวร์ CAD และซ่อมแซมส่วนที่ไม่สมบูรณ์ที่เกิดจากแหล่งกำเนิดแสงโดยรอบในสถานที่หรือข้อจำกัดทางกายภาพในภาพถ่ายวัตถุอ้างอิงเพื่อให้การสร้าง

พิณพม่า (ฟีนิกซ์)

พิณพม่าโบราณ ที่อยู่ในโครงการสะสมดิจิทัล 107 ปี ศูนย์ศิลปะดั้งเดิม
โครงการสะสมดิจิทัล 107 ปี ศูนย์ศิลปะดั้งเดิม


SketchFab Model พิณโบราณ พิณสีแดง พิณฟินิก

Amis Rift Drum ,Tong Drum

Amis Rift Drum กลองเก่ายุคโบราณ
Tong Drum กลองโบราณ
การสแกน Amis Rift Drum และ Tong Drum กลองเก่ายุคโบราณ

SketchFab Model Amis Rift Drum , Tong Drum


 

ระนาด ฆ้องวง และอื่นๆของไทย

ระนาดเสียงแหลม
ฆ้องวง ของไทย

SketchFab Model ระนาดเสียงแหลม,ฆ้องวง,แคนภาคอีสาน,จระเข้

 


สรุป

การสแกนเพื่อเก็บข้อมูล สำหรับศึกษาในรูปแบบของ 3D Scanner เพื่อส่งเสริมมนุษยศาสตร์ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม และบันทึกแบบดิจิทัลและรักษาทรัพย์สินทางวัฒนธรรม
เพื่อคนรุ่นหลังและต่อๆไป ได้เข้าใจในวัฒนธรรมของชนชาตินั้นๆ รวมทั้งทำให้ศิลปะของประเทศได้ออกสู่สาธารณะประชาชนชาวโลก ให้รู้จักศิลปะ และมีความอยากเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมนั่นเอง
เพราะนอกจากการสแกนเพื่อเก็บแล้ว ยังสามารถธรรมนุบำรุงขึ้นมา เนื่องจากอาจจะมีการหักหรือพังลง ซึ่งสามารถสแกนเพื่อทำการ Reverse ทาง Engineer สำหรับทำการซ่อมบำรุงได้อีกด้วย
จะเห็นได้ว่า 3D Scanner ไม่ใช่เพียงการวัด การเก็บข้อมูลเพียงอย่างเดียว แต่สามารถประยุกต์ใช้ได้อย่างหลากหลาย