ขอขอบคุณ สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินและทรัพยากรธรณีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ที่อุดหนุนเครื่องพิมพ์สามมิติ Fullscale Max300 และเครื่องสแกนสามมิติ Einscan Pro เพื่อใช้ในการอนุรักษ์ซากดึกดำบรรพ์และทรัพยากรธรณีของท้องถิ่น

3D Printer : Fullscale Max300

3D Scanner: Einscan Pro

ไม้กลายเป็นหิน_170808_0005

 

ไม้กลายเป็นหิน_170808_0001

ไม้กลายเป็นหิน_170808_0002

ไม้กลายเป็นหิน_170808_0003

 

Tagged with →  
Share →