3D Printer สร้างแบบจำลองเพื่อผ่าตัดช่วยเหลือเด็กผู้ป่วยมะเร็ง

3D Printer สร้างแบบจำลองเพื่อผ่าตัดช่วยเหลือเด็กผู้ป่วยมะเร็ง

ต่อจากเมื่อโพสต์ที่แล้วที่ Dr. Rodrigo ได้ใช้ Smartphone ในการสแกนใบหน้าเพื่อทำ ชิ้นส่วนใบหน้าเทียม เค้าได้มีการพัฒนาการสร้างแบบจำลอง
โครงสร้างกระดูกหลอดเลือดของเนื้องอก และกล้ามเนื้อเพื่อทำการศึกษาก่อนทำการผ่าตัด

Flashforge Creator 3

Dr. Rodrigo ได้มีการช่วยเหลือเด็กอายุ 3ขวบที่มีเนื้องอกในต่อมน้ำเหลืองหรือที่เรียกว่า มะเร็งต่อมน้ำเหลือง(Macrocystic Lymphangioma)
ซึ่งอยู่ในบริเวณปากมดลูกด้านซ้ายที่อยู่ติดกัน ทั้งโครงสร้างของหลอดเลือกและกล้ามเนื้อ โดยการรักษาครั้งนี้Dr. Rodrigoได้จำลองโครงสร้างกระดูก
หลอดเลือดของเนื้องอก และกล้ามเนื้อเพื่อทำการศึกษา พร้อมทั้งทำการอธิบายให้กับผู้ปกครองของคนไข้ และนักเรียนแพทย์ได้เข้าใจ

Prototype กระดูกช่วงคอ

ในการพิมพ์ ได้ใช้เครื่องพิมพ์ 3มิติ Flashforge Creator 3 นำมาใช้ในการสร้างแบบจำลองปากมดลูกและส่วนประกอบอื่นๆ
รวมถึงการนำมาใช้ในด้านอื่นๆ เช่นการทำกระบวนการจัดฟันในกระดูกคอที่สอง โดยเป็นการสร้างกาบวิภาพศาสตร์ ทำการศึกษาก่อนการผ่าตัด ซึ่งในการสร้างแบบจำลองหรือ Prototype เพื่อศึกษานี้สามารถใช้วัสดุการพิมพ์แบบมาตราฐานได้
เช่น PLA Matte, PLA Pro, ABS Pro เป็นต้น

สรุปเทคโนโลยีการพิมพ์ 3มิติได้ถูกนำไปใช้ในการรักษาหลายๆทาง โดยเฉพาะทางการแพทย์ ซึ่งไม่เพียงในต่างประเทศเท่านั้น แต่ในประเทศไทยเอง
ก็มีอย่างเคส คุณหมอปกป้องที่ช่วยเหลือ โดยการทำดวงตาเทียมให้กับคนไข้ที่อยู่ในความดูแล โดยใช้เครื่อง 3D Printer Formlaps Form3B
ที่เป็นเครื่องสำหรับใช้ในการแพทย์ เข้ามาทำดวงตาเทียมสำหรับผู้พิการใบหน้าขากรรไกร

การทำดวงตาเทียมให้กับคนไข้
คุณหมอ ปกป้อง ที่ได้ทำโครงการ การทำดวงตาเทียมให้กับคนไข้ที่อยู่ในความดูแล