Smartphone ในการสร้างไฟล์ 3มิติเพื่อทำใบหน้าเทียม

Smartphone ในการสร้างไฟล์ 3มิติเพื่อทำใบหน้าเทียม

การสร้างชิ้นส่วนเทียมสำหรับใบหน้าของผู้ป่วยที่ประสบปัญหาใบหน้าเสียหาย
เนื่องจากอวัยวะที่เป็นศูนย์กลางและปัญหาทางโครงสร้าง การสร้างอวัยวะเทียมขึ้นใหม่จึงเป็นงานที่ยากสำหรับแพทย์และนักวิจัย

Dr. Rodrigoและทีม Plus Identity (+ID)

นักวิทยาศาสตร์ได้ศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับ 3D Printing เพื่อนำไปประยุกต์ใช้กับการสร้างชิ้นส่วนเทียมเพื่อใช้กับใบหน้า
หรืออวัยวะส่วนอื่นๆ รวมถึงการศึกษาเกี่ยวกับเครื่องที่สามารถใช้ได้กับการแพทย์ และกายวิภาค Anatomy สามมิติ
และใช้คอมพิวเตอร์เข้ามามีส่วนช่วยในการออกแบบต่างๆ

การพิมพ์ขนาดตัวอย่างเพื่อหาความพอดีของโมเดล

ในทางการแพทย์การพิมพ์ 3 มิติ เป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างมาก
ในการซ่อมแซมศัลยกรรมใบหน้าขากรรไกร ใบหน้าไม่สมดุล ใบหน้าผิดรูป และการศึกษาด้านต่างๆ
จนได้รับหนทางใหม่ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ป่วย

โดยการศึกษาเกี่ยวกับการแพทย์และการพิมพ์3มิติครั้งนี้เป็นการทุ่มเทของ Dr. Rodrigoและทีม Plus Identity (+ID)
ในช่วงปี 2015 ทีม +ID ได้พยายามใช้ 3D Printer FDM  หลายๆรุ่นเพื่อให้สำเร็จ
จนสุดท้ายมาจบที่ Flashforge Creator 3 และ Flashforge Creator Pro2 เนื่องจากชิ้นส่วนมากที่ต้องการ
เป็นงานที่ต้องการพิมพ์หลายวัสดุ รวมถึงต้องการงานพิมพ์ที่เร็วขึ้น และต้นทุนต่ำ และโปรแกรมที่เค้าใช้ในการทำพิมพ์มาจากการใช้ Photogrammetry
โดยใช้เพียง Smartphone ในการสร้างไฟล์ 3มิติ ซึ่งทำให้ต้นทุนในการสร้างครั้งนี้ยิ่งน้อยลง ซึ่งหากไม่ได้ต้องการความละเอียดที่สูง ก็สามารถทำได้

ไฟล์สแกน และการสร้างไฟล์ 3D เพิ่มเติมเพื่อปิดส่วนที่หายไป

งานพัฒนาและวิจัยนี้สำเร็จไปได้ด้วยดี ทั้งการแก้ปัญหาเกี่ยวกับการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านเนื้องอกวิทยา Dr. Rodrigoและทีม Plus Identity (+ID)
ได้จดสิทธิบัตรเกี่ยวกับวิธีการสร้างและออกแบบอวัยวะเทียมสำหรับใบหน้า 3มิติ

ตัวอย่างที่ได้รับความชื่นชมในผลงานของ Dr. Rodrigoและทีม Plus Identity (+ID) จะเป็นผลงานใบหน้าของ คุณCarlito อายุ 64ปี
ที่บราซิล ที่ใช้ Flashforge Creator 3 ในการสร้างต้นแบบ อวัยวะเทียมและนำไปหล่อแว็กซ์ หลังจากที่คุณ Carlito ได้ชิ้นส่วนใบหน้าเทียมใหม่
ก็ทำให้เค้ารู้สึกมั่นใจมากขึ้นในการเข้าหาผู้คนและสังคม ในปัจจุบันใบหน้าของเขาแทบจะเหมือนคนทั่วไป ซึ่งเขาดีใจอย่างมาก
ขอบคุณที่มา : Flashforge.com

สรุปเทคโนโลยีการพิมพ์ 3มิติได้ถูกนำไปใช้ในการรักษาหลายๆทาง โดยเฉพาะทางการแพทย์ ซึ่งไม่เพียงในต่างประเทศเท่านั้น แต่ในประเทศไทยเอง
ก็มีอย่างเคส คุณหมอปกป้องที่ช่วยเหลือ โดยการทำดวงตาเทียมให้กับคนไข้ที่อยู่ในความดูแล โดยใช้เครื่อง 3D Printer Formlaps Form3B
ที่เป็นเครื่องสำหรับใช้ในการแพทย์ เข้ามาทำดวงตาเทียมสำหรับผู้พิการใบหน้าขากรรไกร

การทำดวงตาเทียมให้กับคนไข้
คุณหมอ ปกป้อง ที่ได้ทำโครงการ การทำดวงตาเทียมให้กับคนไข้ที่อยู่ในความดูแล