แพทย์ใช้ 3D Printer ทำแบบจำลองทารกฝาแฝดเพื่อใช้ศึกษาในการผ่าตัด

แพทย์ใช้ 3D Printer ทำแบบจำลองทารกฝาแฝดเพื่อใช้ศึกษาในการผ่าตัด

3D Printed แบบจำลองกายวิภาคการผ่าตัดของทารกแฝด โดยการทำเป็นโมเดลเพื่อศึกษาก่อนนำไปใช้จริง
เนื่องจากการผ่าตัดนั้นมีความยากมากๆ และมีภาวะแทรกซ้อนหลายอย่างจึงต้องมีความแม่นยำ
จึงได้นำเทคโนโลยี 3D Printer เข้ามามีส่วนช่วยในงานการแพทย์ครั้งนี้

โมเดลจำลองทารกฝาแฝด

เริ่มต้นโดยการสร้างจำลองโมเดลเด็ก2คนขึ้นมา ซึ่งโมเดลนี้จะเป็นโมเดลที่จะแยกตัวจากกัน
แต่มีการจำลองในส่วนหัวที่ติดกัน โดยสิ่งที่ติดกันอยู่นั้นเป็นส่วนเดียวกัน การผ่าตัดจะแยกออกจากกันและจากนั้นจะทำ ศัลยกรรม
โดย ศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในการออกแบบ ทำให้การออกแบบจำลองฝาแฝดที่ติดกันเป็นไปได้ด้วยดี และได้มีการส่งมอบตัวอย่างไปให้อีกหลายๆโรงพยาบาล

ศึกษาแบบจำลองฝาแฝดที่การติดกัน

และไม่ต้องห่วงในด้านการขนส่ง เพราะโมเดลนี้มีการออกแบบมาให้มีการใส่แม่เหล็กไปเพื่อเวลาทำการติดตั้งโมเดล จะได้ง่ายขึ้น
หรือที่เข้าใจคือสามารถแกะและติดตั้งได้เลย ทำให้งานต่อการขนส่งและติดตั้ง

การแยกตัวจากกันของโมเดล

ต้องยอมรับเลยว่าทุกวันนี้ 3D Printer เข้ามามีบทบาทในการแพทย์มากขึ้นและเป็นที่ยอมรับมากขึ้น
ซึ่งจะไปได้ในหลายๆหน้าที่ ไม่ว่าจะเป็นแบบจำลอง หรือการใช้งานภายนอก รวมถึงการทำอุปกรณ์เสริมในร่างกาย
เช่นขาเทียม ตาเทียม รวมถึงการออกแบบส่วนที่ขาดหายไปภายในร่างกาย เนื่องจากทุกวันนี้มีการวิจัยหลายๆอย่างเข้ามาเกี่ยวกับ
การใช้งานของเครื่อง ซึ่งบทความนี้เป็นของต่างประเทศในการทำออกแบบนี้

ซึ่งในประเทศไทยเองก็เริ่มมีโครงการของคุณหมอหลายๆท่านที่เริ่มมีการนำ 3D Printer เข้ามาร่วมการใช้งานด้วยแล้วเช่นกัน
ยกตัวอย่างเช่น คุณหมอ ปกป้อง ที่ได้ทำโครงการ การทำดวงตาเทียมให้กับคนไข้ที่อยู่ในความดูแล โดยใช้เครื่อง 3D Printer Formlaps Form3B
ที่เป็นเครื่องสำหรับใช้ในการแพทย์ เข้ามาทำดวงตาเทียมสำหรับผู้พิการใบหน้าขากรรไกร

การทำดวงตาเทียมให้กับคนไข้
คุณหมอ ปกป้อง ที่ได้ทำโครงการ การทำดวงตาเทียมให้กับคนไข้ที่อยู่ในความดูแล