Propeller Solid Egde and 3D

Propeller Solid Egde  and 3D

                     วันนี้จะมาเสนอการ CAD ง่ายๆ โดยใช้ โปรแกรม Solid Egde ร่วมกับ Printer 3D เพื่อนำมาเป็นชิ้นงานจริงที่สามารถจับต้องได้และ นำไปประยุกต์ใช้งานได้จริง ได้จัดทำวิธีการเขียนแบบ มาในรูปแบบวิดีโอให้ได้รับชมกันได้เลยครับ

Credit : Machine Design

     หลังจากเราได้ทำการเขียนแบบเสร็จแล้ว เราต้อง Export file จากโปรแกรม เป็น นามสกุล file .Stl เพื่อที่จะนำมา Import เข้าโปรแกรมซอฟต์แวร์ ของ เครื่องพิมพ์ 3มิติ โดยเราได้ใช้ Creator 4s ในการพิมพ์ชิ้นงานครั้งนี้ ซึ่งโปรแกรมซอฟต์แวร์ ของ เครื่อง Creator 4s การใช้เครื่องมือและ คำสั่งค่อนข้างที่จะใช้งานง่าย มาดูวิธีการใช้งานกันได้เลยครับ

 

ลองศึกษาจากคลิปวิดีโอ และนำทักษะไปพัฒนาต่อยอดกันได้เลยครับ ซึ่งเครื่องพิมพ์ที่ใช้ในครั้งนี้ ได้ชิ้นงานออกมาดีเลยครับ สามารถพิมพ์วัสดุได้ค่อนข้างหลากหลายเลยครับ

ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมกันนะครับ