Revolutionary Art By SHINING 3D

Revolutionary Art By SHINING 3D

SHINING 3D ได้มีการจัดทำชิ้นงานที่ผสมผสานระหว่างเทคโนโลยี 3 มิติ กับ ผลงานศิลปะออกมาอย่างสวยงามแสดงถึงการพัฒนาต่อยอดของการสร้างสรรค์ชิ้นงานศิลปะร่วมกับเทคโนโลยี

 

 

 

        Step 1: Digitizing Nature 3D scanning a maple leaf with EinScan   ใช้เครื่องสแกน (EinScan)  3D   เป็นตัวช่วยในการสแกน ใบเมเปิล สามารถเก็บรายละเอียด  ออกมาได้อย่างครบถ้วน โดยใช้โหมดการทำงานที่เรียกว่า Fixed scan สแกนได้ละเอียด ทำได้โดยเอาเครื่องติดกับขาตั้งกล้องและทำการสแกนเป็น Shot สแกนต่อ Shot ต่อไปให้เหลือมจากเดิมเล็กน้อย Software จะทำการต่อ 3D เข้าด้วยกัน – งานที่ได้มีความละเอียดสูง

 

             Step 2: Modifying Nature 3D model of the maple leaf in Zbrush นำภาพใบเมเปิลที่สแกนได้เข้าโปรแกรม Zbrush ผ่านการปรับแต่ง ให้ได้โมเดลที่สมบูรณ์

ใช้โปรแกรม Zbrush และ Autodesk Maya เพื่อใช้จัดทำใบไม้และหยดน้ำที่ตกลงบนใบไม้

                                                       

        Step 3: Reproducing Nature พิมพ์ชิ้นงานด้วย เรซิ่น ซึ่งจะทำให้มีความละเอียดและ ค่อนข้างเหมือนใบไม้จริง

 

          หลังจากทำการพิมพ์ชิ้นงาน เสร็จ นำชิ้นงานออกมาจากเครื่องและ ล้างเรซิ่นออก จากนั้นทำให้ชิ้นงานแห้ง

 

       นำชิ้นงานที่ได้มาจัดเรียง ให้ออกมามีความเหมือนจริง

Credit : SHINING3D