3D Scan เม็ดยาเพื่องานวิจัยในอนาคตกับ AutoScan Inspec / Sparkle

3D Scan เม็ดยาเพื่องานวิจัยในอนาคตกับ AutoScan Inspec / Sparkle

สวัสดีครับทุกๆท่าน ที่ได้เข้ามาเยี่ยมชมบทความนี้ วันนี้ทางเรา 3DD Digital Fabrication มีตัวอย่างการสแกนสามมติ สำหรับ Show Case ซึ่งเกี่ยวข้องกับงานวิจัยในส่วนต่างๆ แต่วันนี้จะมาในรูปแบบทางการแพทย์หน่อยนั้นก็คือการใช้ 3D Scanner กับเม็ดยาเพื่องานวิจัยในอนาคตเกี่ยวกับการคำนวณปริมาตรของอัตราส่วนในเม็ดยา และรวมไปถึงการสร้าง Packing ของเม็ดยาได้อย่างง่าย ตัวอย่างสำหรับการสแกนชิ้นงานจริงในวันนี้จะเป็นเม็ดยาที่มีหลากหลายขนาด หลายรูปแบบ ซึ่งรู้กันอยู่แล้วว่าเม็ดยานั้นมีความยากตรงที่มีขนาดที่เล็กมากๆ และบางชนิดมีตัวอักษรที่ถูกแกะมาบนเม็ดยา ซึ่งเราได้รับโจทย์มาว่าเม็ดยาดังกล่าว ต้องการออกมาเป็นไฟล์ 3

Read more