fbpx

3D Scanner เครื่องสแกนเนอร์ 3 มิติ

สแกนเนอร์ 3D ใช้ถ่ายวัตถุเป็นไฟล์ดิจิทัลโดยมีความ กว้างxยาวxสูง เมื่อบันทึกออกมาเป็นไฟล์ 3มิติ สามารถนำไปใช้ต่อได้มากมาย เช่น นำไปทำอนิเมชั่น, นำไปย่อหรือขยาย แล้วพิมพ์ต่อด้วย 3D Printer นำไปทำ Reverse Engineer, นำไฟล์ไปสอบเทียบเพื่อดูคุณภาพการผลิตว่าตรงกับที่ออกแบบหรือไม่ Inspection สแกนเนอร์ 3มิติมีมากมายหลายชนิด แต่ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดเป็นแบบ LED Structure และ Laser Scanner  รู้จัก 3D Scanner คืออะไร? มีกี่ประเภท?

การเลือกสแกนเนอร์ 3ดีไปใช้นั้นต้องคำนึงถึงราคา คุณภาพงานสแกน ซึ่งดูเป็นหน่วย Micron ยิ่งน้อยแสดงว่าสแกนได้ละเอียดเท่านั้น นอกจากนั้นให้คำนึงถึงขนาดของวัตถุที่ต้องการสแกน วิธีการสแกนมี 2 แบบ คือ เลือก 3D Scanner ให้เหมาะกับคุณ

  • Fixed Scan ทำได้โดยเอาเครื่องติดกับขาตั้งกล้องและทำการสแกนเป็น Shot สแกนต่อ Shot ต่อไปให้เหลือมจากเดิมเล็กน้อย Software จะทำการต่อ 3D เข้าด้วยกัน – งานที่ได้มีความละเอียดสูง
  • Handheld Scan ใช้มือถือสแกน เครื่องจะยิงแสงไปเรื่อยๆ 10-50 fps Software จะต่อภาพไปเรื่อยๆ แบบนี้สแกนของชิ้นใหญ่ สแกนได้เร็ว แต่ความละเอียดสูง fixed ไม่ได้
  • Hybrid เครื่องสแกนที่สแกนได้ทั้งแบบ Fixed และ Handheld
Fix 3D Scanner ใช้งานง่าย

เครื่องสแกนเนอร์ 3 มิติ สำหรับผู้ใช้งานเบื้องต้น (Beginner)
เครื่องสแกนเนอร์ สำหรับนักเรียน, ผู้เริ่มต้นใช้งาน นิยมใช้ใน Class STEM

Scaner แบบ Handheld

เครื่องสแกนเนอร์ 3 มิติ ระดับปฏิบัติการ (Professional)
สแกนเนอร์เพื่องานทางวิศวกรรม, Reverse Engineer, งานประติมากรรม งานเชิงการแพทย์, งานทันตกรรม >>เลือก 3D Scanner ให้เหมาะกับคุณ<<

Dental 3D Scaner สแกนเนอร์ในช่องปากและฟัน

เครื่องสแกนเนอร์ 3 มิติ สำหรับงานทันตกรรม (Dental)
เครื่องสแกนเนอร์ในช่องปาก เพื่องานทันตกรรมยุค Digital, เครื่องสแกนโมเดลทันตกรรมสำหรับ Lab,คลีนิค,ทันตแพทย์ >>เลือก 3D Scanner ให้เหมาะกับคุณ<<

เครื่องสแกนเนอร์ 3 มิติ Accessories
ส่วนเพิ่มเติม, เพิ่มประสิทธิภาพเครื่อง, วัสดุสิ้นเปลื้องที่ใช้กับ 3D Scanner


Highlight


โบรชัวร์ Scanner


ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง