Einscan H Software Update กับ Face Scan Mode

Einscan H Software Update กับ Face Scan Mode

Einscan H ได้มีการอัพเดทซอฟต์แวร์ขึ้นมา มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มความละเอียดในโหมด Face Scan Mode
โดยการอัพเดทอัลกอริทึม ทำให้ความละเอียดของวัตถุที่สแกนมานั้นสเถียรยิ่งขึ้นกว่าเดิม

ข้อมูลการ Update ครั้งนี้เป็นการอัพเดทใน Exscan H V1.0.5.3 โดยการเพิ่มความละเอียดในโหมด Face Scan Mode
จากที่เบลอทำให้เนียนและละเอียดขึ้นอย่างมาก

การเลือกโหมดการใช้งานของ Einscan H

สิ่งที่อัพเดทเข้ามาจะยังไม่แสดงผลในช่วงระหว่างที่สแกน แต่ความเปลี่ยนแปลงจะแสดงหลังจากการทำเสร็จสิ้น หรือทำสำเร็จ

เปรียบเทียบ2เวอร์ชั่น

จะเห็นได้ว่าการอัพเกรดครั้งนี้มีความแตกต่างอย่างมากจากเวอร์ชั่นเก่าในส่วนของรายละเอียดต่างๆจากที่เบลอก็คมชัดขึ้น ซึ่งสามารถนำไฟล์มาใช้งานได้เลย
และมีการปรับของ Infraled ที่ทำให้สามารถจับแสงสีขาวได้แม่นยำขึ้น ทำให้ง่ายต่อการใช้งาน scanner ที่ใช้ในการสแกนประเภทรูปปั้น สถาปัตยกรรมต่างๆซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นเนื้อปูนสีขาว

สแกนโมเดลรูปปั้น ที่ให้ความละเอียดที่สูง