ติดตั้งเครื่อง Kings 600Pro Industrial SLA Printer

ติดตั้งเครื่อง Kings 600Pro Industrial SLA Printer

เดือนกันยายน ได้มีการนำเข้าเครื่อง Kings 600Pro industrial SLA Printer โดยมีขนาดพิมพ์ 600*600*400mm

ข้อดีของเครื่องนี้คือ พิมพ์ได้ใหญ่ และ พิมพ์ได้ละเอียดสูง ใครสนใจเครื่องสามารถติดต่อได้ที่ 085-366-7023

S__16883718

S__16883721

IMG_20180915_080728

IMG_20180915_075413

IMG_20180915_075418

S__18382864

163705

S__18382863

S__18382862

S__18300940

S__18300939