fbpx

เทคโนโลยีต้นทุนต่ำในการผลิตอวัยวะเทียม

เทคโนโลยีต้นทุนต่ำในการผลิตอวัยวะเทียม

มีคนนับสิบล้านคนที่เป็นผู้พิการ ส่วนใหญ่คนเหล่านั้นอยู่ในประเทศกำลังพัฒนา และมีจำนวนไม่น้อยที่ยังเป็นเด็ก

ที่โรงพยาบาล CoRSU ในประเทศยูกานดาเป็นศูนย์ช่วยเหลือผู้พิการแห่งหนึ่ง ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากองค์กร Nia Technology ในการพัฒนาการผลิตอวัยวะเทียมให้ดีขึ้น

แต่เดิมที่โรงพยาบาลนี้ใช้วิธีผลิตด้วยมือทั้งหมดทุกขั้นตอน ตั้งแต่การหล่อปูนปลาสเตอร์เพื่อทำเบ้าแขน-ขา การหุ้มฟองน้ำ และอื่นๆ ซึ่งขาเทียมแต่ละชุดจะใช้เวลาทำประมาณหนึ่งสัปดาห์ ซึ่งไม่ทันต่อความต้องการใช้งาน

องค์กร Nia Technology ได้นำเอาเครื่องสแกนเนอร์สามมิติ เครื่องพิมพ์สามมิติ และโปรแกรมสามมิติ มาช่วยในการผลิต อวัยวะเทียม ซึ่งสามารถช่วยให้ทำเสร็จได้ภายในวันเดียว โดยสแกนเนอร์เป็นยี่ห้อ Sense ของ 3D Systems ราคาไม่แพง และโปรแกรม Meshmixer ซึ่งเป็นโปรแกรมฟรี ทำให้ศูนย์บริการอื่นๆ สามารถนำไปใช้ได้โดยไม่ต้องลงทุนสูง

มาดูวิดีโอของโครงการนี้ พร้อมด้วยการสาธิตการใช้ Meshmixer ในการนำมาทำเบ้าสวมแขน-ขาของผู้พิการ ซึ่งจากวิดีโอนี้จะเห็นได้ว่าไม่ยากเลย