มันเมามาก Mini on tour @pattaya งานสุด exclusive ที่รวมวิชาการยุคดิจิตอล และคุณหมอเข้าร่วมงานเยอะที่สุด

มันเมามาก Mini on tour @pattaya งานสุด exclusive ที่รวมวิชาการยุคดิจิตอล และคุณหมอเข้าร่วมงานเยอะที่สุด

ทาง 3DD ได้เกียรติจากคุณหมอปกป้อง อมรวิทย์ (Pokpong Amornvit) เข้าจัดบูธในงาน มันเมามาก Mini on tour @pattaya
งานสุด exclusive ที่รวมวิชาการยุคดิจิตอล และมีคุณหมอเข้าร่วมงานเยอะที่สุด

โดยการเชิญครั้งนี้ เราได้นำสินค้าไปโชว์ ให้กับทางคุณหมอ ในหัวข้อ The Tomorrow War ยักใหญ่ไล่ยักษ์เล็ก ยักษ์เล็กสู้ยักษ์ใหญ่
ที่จะให้ความรู้เกี่ยวกับเครื่องพิมพ์ 3มิติ ระหว่างเครื่อง SLA และ DLP ซึ่งเครื่องที่นำมาเป็นตัวอย่างในหัวข้อนี้ได้แก่ Formlabs Form 3B+ และ Flashforge FOTO 8.9
ซึ่งจะมีการอธิบายเกี่ยวกับการใช้งานเครื่องพิมพ์ 3มิติที่เกี่ยวกับงานของ ทันตแพทย์ หรือหมอฟัน ในยุคดิจิตอล พร้อมทั้งถกเถียงเกี่ยวกับข้อสงสัย
โดยงานนี้เป็นแบบ Private ที่มีเพียงแต่คุณหมอเท่านั้น ที่เข้าร่วมงาน และนอกจาก 3D Printer แล้วยังได้มีการนำ Aoral Scan 3 ที่เป็นเครื่องสแกนในช่องปาก
ที่ออกแบบมาเฉพาะหมอฟันเท่านั้น นำไปโชว์ภายในงานด้วย

ภาพบรรยากาศภายในงาน

พวกเรา 3DD Digital Fabrication ต้องขอขอบคุณ คุณหมอปกป้อง ที่ให้เกียรติพวกเราในครั้งนี้ด้วย ขอบคุณครับ


พิมพ์ 3 มิติระบบเรซิ่น LCD / MSLA ราคาเอื้อมถึง

พิมพ์ 3 มิติระบบเรซิ่น SLA Prosumer – รองรับเรซิ่น วิศวกรรม, การแพทย์ กว่า 40ชนิด

Dental 3D Scanner (สแกนทันตกรรม)