คืนชีพอะไหล่ Part ที่เลิกผลิตด้วย 3D Scanner

คืนชีพอะไหล่ Part ที่เลิกผลิตด้วย 3D Scanner

เชื่อว่าหลายๆอุตสาหกรรมต้องประสบปัญหาด้าน Part หรืออะไหล่ที่ไม่มีการผลิต หรือการนำเข้าอะไหล่จากต่างประเทศ
จะดีกว่าไหมถ้าหาก Part เหล่านี้สามารถทำขึ้นใหม่ด้วยการ Coppy ของเดิมเพื่อลดเวลาหรือใช้ทดแทนโดย 3D Scanner

วงการอุตสาหกรรมไม่ว่าจะอุตสาหกรรมการผลิต อุตสาหกรรมตกแต่ง ล้วนแต่ต้องใช้ อะไหล่ และอุปกรณ์เฉพาะ ที่จะต้องนำเข้าหรือสั่งผลิต
ถ้าหากการผลิตสิ่งเหล่านี้ทำให้ต้องเสียเวลาในการนำเข้า หรือสั่งผลิตจะดีกว่าไหมถ้าเราสามารถสร้างได้เองจากสิ่งที่มีอยู่แล้ว โดยการผ่านเพียงไม่กี่ขั้นตอน เช่นการนำอะไหล่เก่ามา Reverse Engineer ขึ้นใหม่ หรืออะไหล่ที่เสียหาย รวมถึงการสั่งผลิตโดยทำการสแกนวัสถุชิ้นนั้นและทำการแก้ไข แล้วนำส่งให้ต่างประเทศเพื่อเข้าใจความต้องการ การผลิตของเรา และที่นำตัวอย่างมานี้เป็นเพียงอะไหล่บางชิ้นที่ไม่มีการผลิตแล้ว เป็นชิ้นส่วนของเครื่องยนต์อุตสาหกรรม

เริ่มโดยการนำ Marker มาติดตั้งที่ตัวอะไหล่ เพราะเราต้องการความแม่นยำสูง ถ้าหากต้องการพื้นผิวทั่วไป สามารถสแกนแบบไม่มีมาร์คเกอร์ได้ การติดมาร์คเกอร์ควรติดให้การมองเห็นของสายตาเราอย่างน้อยทุกมุมต้องเห็น 5-7 จุดขึ้นไป
และทำการสแกนให้ครบด้วย Einscan HX Hybrid Blue Laser & LED Light Source จากนั้นทำการปิดพื้นผิวเป็น Water Tight จะเห็นได้ว่าจะมีบางพื้นผิวที่นูนออกมา เนื่องจากบางครั้งการสแกนอาจจะไม่สมบูรณ์ แต่ไม่เป็นไรเราสามารถมาทำต่อใน Geomagic ได้

เมื่อนำเข้าไฟล์มาแล้ว จะเห็นได้ว่ามีแผลอยู่ในโมเดลที่เราสแกน เราจะมาปรับจุดแบบง่ายๆกันโดยการใช้งาน Plane เพื่อทำจุดอ้างอิงให้โมเดลของเรา

และจากนั้นทำการสร้าง Plane จุดใหญ่ที่ส่วนใหญ่สุดที่เราต้องการให้ระบุว่า ส่วนนี้คือเรียบสุด

และทำการ Align To World กำหนดจุดสำคัญที่ต้องการของ Plane ที่สร้างขึ้น รวมถึงการวัดขนาดของวัตถุโมเดล ว่าได้ตามที่ต้องการหรือไม่ มีความคลาดเคลื่อนเท่าไหร่ จากนั้นทำการพิมพ์เพื่อนำไปใช้งานจริง

การพิมพ์นั้นจำเป็นอย่างมากสำหรับการเลือกวัสดุว่าต้องการใช้งานในด้านใด หรือทนต่ออะไร เช่นต้องการความยืดหยุ่น อาจจะใช้เป็น Resin Elastic หรือความแข็งแรงใช้เป็น Resin Tough 2000 ได้เช่นกัน
เครื่องพิมพ์ที่สามารถใช้ได้กับเรซิ่นที่ว่ามานั้นจะเป็นเครื่องของ Formlabs